"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på forskarnivå

Humanistiska fakulteten erbjuder forskarutbildning i ett tjugotal historisk-filosofiska och språkvetenskapliga ämnen samt i pedagogiskt arbete.

Varje år disputerar mellan tjugo och trettio personer vid fakulteten. Alla forskarstuderande ingår i en forskarskola. Utbildningen omfattar fyra helårsstudier och består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete.

Förutom fördjupade kunskaper inom ett vetenskapsområde övar du dig dessutom i kritiskt och analytiskt tänkande. Under utbildningen får du lösa problem självständigt och du förbereds för en yrkeskarriär inom högskolevärlden, näringslivet eller den offentliga sektorn. 

Läs mer i de allmänna studieplanerna för utbildning på forskarnivå i fakultetens olika forskarutbildningsämnen.

Humanistiska fakultetens forskarskola

Den Humanistiska fakultetens forskarskola samlar forskarstuderande inom humanistisk fakultet. Målen är att främja intellektuell och social gemenskap över ämnesgränserna, utveckla färdigheter inom forskningsarbete, främja internationalisering och anställningsbarhet, såväl inom som utanför akademin.

Läs mer om aktuella kursplaner för forskarskolan (FADC)

Kontaktuppgifter till institutioner och enheter

Är du intresserad av att söka till forskarutbildning i något av våra ämnen? Vänd dig i första hand till den institution där forskning och utbildning bedrivs inom ditt intresseområde, men kontrollera också om det finns några lediga forskarutbildningstjänster i ämnet.

Senast uppdaterad: 2018-11-20