"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-02

Statsvetaren Irina Mancheva får Umeå kommuns vetenskapliga pris

NYHET Irina Mancheva, postdoktor vid Statsvetenskapliga institutionen, tilldelas priset för sin insats inom miljöforskning, där hon bland annat studerar hur EU:s vattendirektiv tillämpas i Sverige och Finland.

Text: Elin Andersson

Ur prismotiveringen:

”Irina Mancheva får priset för sitt stora engagemang inom miljöforskningen, där hon med stor självständighet utvecklat interdisciplinära och internationella forskningssamarbeten. Särskilt har hon bidragit med kunskap om hur EU:s vattendirektiv tillämpas inom skogspolitiken, ett område som är högaktuellt mot bakgrund av både klimatförändringar och en stigande konfliktnivå kring skogens olika naturvärden och skötsel.

Irina lägger stor vikt vid forskningskommunikation och är synnerligen aktiv i att arrangera och delta i olika vetenskapliga möten, liksom med berörda samhällsaktörer. Hon är också en mycket uppskattad lärare med en betydande undervisningsportfölj vid UmU och flera andra lärosäten inom statsvetenskap och miljöpolitik.”

– Det känns jättekul att tilldelas priset! Jag tycker att det som gör det här priset extra viktigt är att det tilldelas till forskare tidigt i karriären. Det kan vara en tuff period och att ens forskning blir uppmärksammad och bekräftad på det här sättet är mycket värdefullt, säger Irina Mancheva

Irina Mancheva avslutar just nu sitt postdokprojekt, finansierat av Vetenskapsrådet, som handlar om samverkansstyrningen inom vattenförvaltningen i Finland och Sverige. Hon gör också en jämförande analys av hur EU-direktiv implementeras i de två medlemsstaterna.

– Jag gör även en tvärvetenskaplig jämförandestudie tillsammans med forskare från Sverige och Japan om policy och styrning av vattenföroreningar från avloppsvatten i stora städer i Japan och Sverige. Efter sommaren kommer jag att påbörja ett nytt samarbete med forskare från SLU som handlar om skogsvattenförvaltning.

Många resultat från den forskning som Irina Mancheva och hennes kollegor bedriver kan användas av de politiker och beslutsfattare som bestämmer i frågor som rör naturresursförvaltning, klimat- och energipolitik.

– Det är kanske lite naivt, men jag har alltid hoppats att vår forskning ska kunna bidra till en ökad förståelse av vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra när det gäller miljöresursförvaltning. Jag hoppas även att vi kan bidra till en mer kritisk hållning till aspekter som vi ofta tar för givet, och till att synliggöra hur enormt orättvis världen som vi lever i är idag. Vårt samhälle står inför enorma utmaningar och trots att vi nu har mycket kunskap om det så förändrar vi inte våra sätt tillräckligt snabbt för att undvika katastrofala följder. Med den kunskap vi har borde vi göra mycket mer för att försöka att lösa de stora miljö- och samhällsproblemen på ett mer rättvist sätt utifrån ett globalt perspektiv.

Priset och prissumman på 50 000 kr kommer delas ut vid universitetets Vårpromotion 2023.

Kontaktinformation

Irina Mancheva
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 00