"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-20

Veckans humanist: Eva Lindgren

NYHET Hon är professor i språkdidaktik vid Umeå universitet och forskar om skrivande, deltagande i samhället, lekens betydelse för språk och literacitetsutveckling och språkens synlighet i samhället.

Text: Per Melander

Hur ser din väg till humaniora ut?

– Jag har alltid gillat att spela instrument, att läsa, att fundera på hur saker hänger ihop, att resa och möta människor, kulturer och platser så humaniora har nog alltid funnits med mig.

– Efter gymnasiet blev jag lärare i musik och engelska och upptäckte hur fantastiskt roligt det är att få vara med i någon annan människas utveckling och lärande och det är ett intresse som fortfarande driver mig.

Vad betyder humaniora för dig?

– Förståelse och skapande, tror jag. Att vilja lyssna och förstå hur andra tänker och varför, att förstå sammanhangen.

– Det är också skapandet och vikten av att kunna uttrycka sig på olika sätt, i olika sammanhang, när man önskar. Humaniora är på så vis en stöttepelare i alla demokratiska sammanhang.

Vad jobbar du med?

– Jag är professor i språkdidaktik och forskar tillsammans med kollegor och lärare om skrivande, deltagande i samhället, lekens betydelse för språk och literacitetsutveckling, språkens synlighet i samhället och lite annat.

– Jag handleder också doktorander och så är jag biträdande föreståndare för Lärarhögskolan med ansvar för forskningsfrågor inom området utbildningsvetenskap.

Vad är din drivkraft i jobbet? 

– Vikten av språk och skrivande, ordets och pennans betydelse för att tänka, för att uttrycka sina tankar och åsikter på ett effektivt sätt, för att lyssna och förstå och för att kunna kritiskt granska det man hör och läser.

Vad är roligast i jobbet?

– Att få jobba tillsammans med andra, kollegor och lärare i skolan, och ta fram ny kunskap om språk och skrivande, om hur språk och skrivande kan utvecklas och hur de kan bli effektive redskap för individer att uttrycka sig och göra sina röster hörda.

Vad vill du säga till någon som funderar på att söka kurser eller program inom humaniora?

– Sök! Jag vill särskilt lyfta fram de oerhört viktiga lärarutbildningarna i de humanistiska ämnena.

–Som lärare i exemplevis språk, litteratur, historia, filosofi eller religion för äldre eller yngre barn kommer du att få vara med om ett fantastiskt yrkesliv där du får bidra till att utveckla elevers lärande och tänkande inom helt centrala områden, för såväl individer som för samhället i stort.