"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sommarkurser

En sommarkurs kan vara ett bra sätt att prova på akademiska studier. Om du redan är student kan det förbereda dig för framtida kurser eller höja din kompetens inom ett speciellt område. Alla sommarkurser ger högskolepoäng och du har rätt att söka studiemedel. I dragspelsmenyn nedan ser du de kurser vi ger på humanistisk fakultet sommaren 2023. Ansök senast 15 mars.

Historia

Epidemiernas historia
7,5 hp • Distans • 50% studietakt

Idéhistoria

Medicinens idéhistoria
7,5 hp • Distans • 50% studietakt

Filosofi

Psykiatrins och den psykiska ohälsans filosofi 
7,5 hp • Campuskurs dagtid • 50% studietakt

Arkeologi

Arkeologi: utredningar och fältinventeringar
7,5 hp • Campuskurs dagtid • 50% studietakt

Etnologi 

Swedish Culture and Everyday life
7,5 credits • Campus daytime • 25% • In English

Litteratur och skrivande 

Kreativt skrivande A: Ett litterärt projekt
7,5 hp • Distans • 50% studietakt

Språk 

Att läsa och skriva i lärarutbildning och läraryrket
7,5 hp • Distans • 50% studietakt

Ett flerspråkighetsperspektiv på läs- och skrivinlärning i förskoleklass och grundskolans tidiga år
7,5 hp • Distans • 50% studietakt

Kommunikativ kompetens i engelska för grundlärare
7,5 hp • Distans • 50% studietakt

Ortnamn i Sverige
7,5 hp • Distans • 50% studietakt

Latin för läkare och angelägna lekmän
7,5 hp • Distans • 50% studietakt

Språkdidaktik för lärare i nationella minoritetsspråk
7,5 hp • Distans • 50% studietakt

Språk och tänkande
7,5 hp • Distans • 50% studietakt

Slöjd 

Växtfärgning av textil
3 hp • Distans • 25% studietakt

Bild 

Fri akvarell i kulturskolan
7,5 hp • Distans • 50% studietakt

Musik

Körlednings- och arrangeringsmetodik för barn- och ungdomskör
7,5 hp • Distans • 50% studietakt

Att undervisa i musikproduktion
7,5 hp • Distans • 50% studietakt

Den svenska musikbranschen
7,5 hp • Distans • 50% studietakt

Drama

Drama i pedagogisk verksamhet
7,5 hp • Distans • 50% studietakt

Konstvetenskap

Att skriva om samtida konst
7,5 hp • Distans • 50% studietakt

Fri konst 

Foto och rörlig bild som kritisk praktik
15 hp • Distans • 100% studietakt • Särskild antagning*

Måleri
15 hp • Campuskurs dagtid • 100% studietakt • Särskild antagning*

Berättande i konstnärlig praktik
15 hp • Campuskurs dagtid • 100% studietakt • Särskild antagning*

 

* För dessa kurser gäller särskild antagning med arbetsprover.

Senast uppdaterad: 2023-03-22