"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kemikalier och avfall

Bild: Malin Grönborg

Att undvika användningen, och begränsa spridningen, av farliga ämnen och att hushålla med resurser, är viktiga delar i en hållbar samhällsutveckling. Inom universitetets verksamheter finns över 10 000 olika kemikalier som måste hanteras på ett säkert sätt.

Kemikalieanvändningen vid universitetet genererar omkring 8 000 kg farligt avfall per år. Genom att systematiskt verka för att byta ut farliga ämnen mot mindre farliga, till exempel genom att ställa krav på varors och produkters kemikalieinnehåll vid upphandling och inköp, kan vi minska påverkan på miljön och människors hälsa.

Utöver farligt avfall genereras ungefär 350 ton övrigt avfall per år från universitetets verksamheter. Det mesta av detta avfall förbränns idag, antingen som osorterat eller som utsorterat brännbart avfall. En annan relativt stor fraktion är elektronikavfall. Därutöver finns överblivet material som uppstår vid till exempel ombyggnationer, i form av möbler, inventarier och utrustning.

Uppföljning av inriktningsmålen

Handlingsplan för klimat och hållbarhet innehåller universitetets inriktningsmål och övergripande aktiviteter för perioden 2021-2023. Här redovisas resultaten av uppföljningar för det beslutade målet inom fokusområdet kemikalier och avfall.

Mål 13. Mängden brännbart avfall och farligt avfall ska minska

För det här målet har vi valt indikatorn "Andel återvunnet, förbränt respektive farligt avfall". Så här går det för oss:

  • År 2019: Totalt genererades 440 ton avfall exklusive bygg- och rivningsavfall. 45% materialåtervanns, 53% energiutvanns och ca 2% utgjordes av farligt avfall. 0,06% av avfallet deponerades.
  • År 2021: Totalt genererades 290 ton avfall exklusive bygg- och rivningsavfall. 46% av detta materialåtervanns, 50% energiutvanns och ca 4% utgjordes av farligt avfall. 0,03% av avfallet deponerades.
  • År 2022: Totalt genererades 360 ton avfall exklusive bygg- och rivningsavfall. 49% materialåtervanns, 49% energiutvanns, ca 2% utgjordes av farligt avfall. 0,1% av avfallet deponerades.
  • År 2023: Totalt genererades 303 ton avfall exklusive bygg- och rivningsavfall. 50% av detta materialåtervanns, 46% energiutvanns, ca 3% utgjordes av farligt avfall. 1% av avfallet deponerades.

Läs om våra aktiviteter inom området

Här är exempel på aktiviteter inom området Kemikalier och avfall som har genomförts de senaste åren.
Lokalvård med miljötänk

Universitetsservice jobbar för att göra lokalvården på campus mer miljövänlig.

Hur når vi de Globala målen?

Genom aktiviteter inom området Kemikalier och avfall bidrar universitetet till de globala hållbarhetsmålen: 3. God hälsa för alla, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna, samt 14. Hav och marina resurser.
Senast uppdaterad: 2024-01-17