Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning och studenter

Utbildning är tillsammans med forskning Umeå universitets viktigaste bidrag till en hållbar omställning av samhället. Genom att hållbarhet integreras i utbildning ges studenter aktuella kunskaper och färdigheter som studenterna kan använda som medborgare och beslutsfattare när de möter samhällets hållbarhetsutmaningar, idag och i framtiden.

Umeå universitet är ett av Sveriges större utbildningsuniversitet med drygt 35 000 studenter inom cirka 150 utbildningsprogram och 1 300 kurser samt forskarutbildning inom 115 ämnen med nästan 900 doktorander. Utifrån 2020 års uppföljning av universitetets miljö- och hållbarhetsarbete anges att av universitetets 145 utbildningsprogram har 17 program fokus på hållbar utveckling och 96 program har examensmål som berör hållbarhet.

Det finns en utmaning i att över tid öka progressionsnivån i de kunskaper och färdigheter som studenterna bör få med sig samt att inkludera både kunskaper och ett pedagogiskt förhållningssätt och universitetets lärare har en central roll för att möjliggöra det. Studenternas och medarbetarnas kunskap och engagemang är en viktig resurs i universitetets miljö- och hållbarhetsarbete.

Inriktningsmål till år 2030

Handlingsplan för klimat och hållbarhet innehåller inriktningsmål och övergripande aktiviteter för fokusområdet utbildning och studenter för perioden 2021-2023 med sikte mot 2030.
Hållbar utveckling är integrerat i utbildning på alla nivåer.
Studenters kunskap och engagemang tillvaratas i universitetets miljö- och hållbarhetsarbete.

Globala målen

Genom aktiviteter inom området Utbildning och studenter kan universitetet bidra till samtliga 17 globala hållbarhetsmål.