"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning och studenter

Bild: Malin Grönborg

Utbildning är tillsammans med forskning Umeå universitets viktigaste bidrag till en hållbar omställning av samhället.

Umeå universitet är ett av Sveriges större utbildningsuniversitet, med runt 38 000 studenter inom cirka 150 utbildningsprogram och 1 800 kurser samt runt 900 doktorander inom 115 ämnen. Genom att integrera hållbarhet i våra utbildningar ger vi våra studenter aktuella kunskaper och färdigheter som de kan använda som medborgare och beslutsfattare när de möter samhällets hållbarhetsutmaningar, idag och i framtiden.

Uppföljning av inriktningsmålen

Handlingsplan för klimat och hållbarhet innehåller universitetets inriktningsmål och övergripande aktiviteter för perioden 2024-2026. Här redovisas resultaten av uppföljningar för de två beslutade målen inom fokusområdet utbildning och studenter.

Mål 1. Hållbar utveckling är integrerat i utbildning på alla nivåer

Hållbar utveckling är ett genomsyrande perspektiv i universitetets kvalitetssystem för utbildning. Det innebär i praktiken att man ska arbeta aktivt med att integrera sådana aspekter i alla utbildningsprogram, och följa upp utfallet av arbetet. Fakulteternas utbildningsledare har fått klassificera sina respektive program, utifrån om hållbar utveckling är ett genomsyrande perspektiv i utbildningsprogrammet i enlighet med kvalitetssystemet för utbildning eller inte.

Så här går det:

  • År 2018: 107 av 139 (77%) program har hållbar utveckling i fokus eller i examensmål.
  • År 2020: 113 av 145 (78%) program har hållbar utveckling i fokus eller i examensmål.
  • År 2021: 130 av 165 (79%) program har hållbar utveckling i fokus eller i examensmål.
  • År 2022: 138 av 162 (85%) program har bedömt hållbar utveckling som ett genomsyrande perspektiv.
  • År 2023: 134 av 160 (84%) program har bedömt hållbar utveckling som ett genomsyrande perspektiv.

Mål 2. Studenters kunskap och engagemang tillvaratas i större utsträckning i universitetets miljö- och hållbarhetsarbete

Studenternas erfarenheter, synpunkter och engagemang är viktiga resurser för universitetet i utvecklingen av vår verksamhet. Det gäller förstås också i vårt arbete med klimat- och hållbarhetsfrågor.

För mål 2 har vi valt indikatorn "Antal projekt där studentsamverkan ingår". Under 2023 har studenter varit involverade i flera hållbarhetsprojekt, exempel är:

  • Workshop om utveckling av källsortering på Umeå universitet
  • Workshop om Att främja biologisk mångfald på huvudcampus

Läs om våra aktiviteter inom området

Här är några exempel på aktiviteter inom området Utbildning och studenter som genomförts under de senaste åren.
Att integrera hållbar utveckling i lärande

Kreativitet och inspiration var ledord för disciplinöverskridande konferens.

Lärande för hållbar utveckling vid Medicinska fakulteten

Läs mer om lärande för hållbar utveckling vid Medicinska fakulteten

Hållbarhetsinslag i undervisningen

Johan Örestig, lärare vid Pedagogiska institutionen, håller i en workshop om hållbarhet för andra lärare.

Masterstudenter föreslår åtgärder för ett mer hållbart campus

Social hållbarhet i fokus när studenter utmanar universitetets hållbarhetsarbete.

Designstudenter visar framtidens rallybilar

Under Rally Sweden visar studenter på Designhögskolan nästa generations tysta, hållbara rallybilar.

Humanistiska kompetenser – vad är det?

Humaniora studerar människan som kulturell och social varelse. Läs mer om humanistiska kompetenser.

Handelshögskolans hållbarhetsarbete

Vi arbetar för en hållbar utveckling genom att sprida kunskap som leder oss mot ett mer hållbart samhälle.

Studentdrivna aktiviteter på Biologiska mångfaldens dag

Holkbygge för fåglar och fladdermöss var en av aktiviteterna som biogeo-studenterna anordnade.

Fem frågor om ingenjörsstudenten och hållbarhet till Johanna

Johanna Lönngren ska beforska ingenjörsstudenters känslor när de arbetar med hållbarhetsfrågor.

Hur når vi de Globala målen?

Genom aktiviteter inom området Utbildning och studenter bidrar universitetet till alla de 17 globala hållbarhetsmålen.
Senast uppdaterad: 2024-03-20