Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning och studenter

Utbildning är tillsammans med forskning Umeå universitets viktigaste bidrag till en hållbar omställning av samhället.

Umeå universitet är ett av Sveriges större utbildningsuniversitet, med runt 38 000 studenter inom cirka 150 utbildningsprogram och 1 800 kurser samt runt 900 doktorander inom 115 ämnen. Genom att integrera hållbarhet i våra utbildningar ger vi våra studenter aktuella kunskaper och färdigheter som de kan använda som medborgare och beslutsfattare när de möter samhällets hållbarhetsutmaningar, idag och i framtiden.

Uppföljning av inriktningsmålen

Handlingsplan för klimat och hållbarhet innehåller inriktningsmål och övergripande aktiviteter för perioden 2021-2023. Här redovisas resultaten av uppföljningar för de två beslutade målen inom fokusområdet utbildning och studenter.

Mål 1. Hållbar utveckling är integrerat i utbildning på alla nivåer

Hållbar utveckling är ett genomsyrande perspektiv i universitetets kvalitetssystem för utbildning. Det innebär i praktiken att man för alla utbildningsprogram ska arbeta aktivt med att integrera sådana aspekter i program och kurser, samt följa upp utfallet av arbetet.

För mål 1 har vi valt indikatorn "Andel och antal utbildningsprogram med fokus hållbar utveckling eller hållbar utveckling som examensmål". Så här går det:

  • År 2018: 107 av 139 (77%) program
  • År 2020: 113 av 145 (78%) program
  • År 2021: 130 av 165 (79%) program

Mål 2. Studenters kunskap och engagemang tillvaratas i universitetets miljö- och hållbarhetsarbete

Studenternas erfarenheter, synpunkter och engagemang är viktiga resurser för universitetet i utvecklingen av vår verksamhet. Det gäller förstås också i vårt arbete med klimat- och hållbarhetsfrågor.

För mål 2 har vi valt indikatorn "Antal projekt med studentsamverkan". Under 2021 och 2022 har studenter varit involverade i flera hållbarhetsprojekt. Några exempel är:

  • 20 nya fågel- och fladdermusholkar
  • Loppmarknad på campus
  • Trygghetsvandring på huvudcampus
  • Utveckling av cykelparkeringar

Läs om våra aktiviteter inom området

Här är några exempel på aktiviteter inom området Utbildning och studenter som genomförts under de senaste åren.
Fem frågor om ingenjörsstudenten och hållbarhet till Johanna

Johanna Lönngren ska beforska ingenjörsstudenters känslor när de arbetar med hållbarhetsfrågor.

Hållbarhetsinslag i undervisningen

Johan Örestig, lärare vid Pedagogiska institutionen, håller i en workshop om hållbarhet för andra lärare.

Masterstudenter föreslår åtgärder för ett mer hållbart campus

Social hållbarhet i fokus när studenter utmanar universitetets hållbarhetsarbete.

Designstudenter visar framtidens rallybilar

Under Rally Sweden visar studenter på Designhögskolan nästa generations tysta, hållbara rallybilar.

Biologisk mångfald firas

Inför den biologiska mångfaldens dag 22 maj arrangerade studenter aktiviteter för att främja artrikedom.

Umeå universitet startar insamling till ukrainska studenter

Studenter från Ukraina har svårt att finansiera sitt uppehälle. Därför startas en riktad gåvoinsamling.

Handelshögskolans hållbarhetsarbete

Vi arbetar för en hållbar utveckling genom att sprida kunskap som leder oss mot ett mer hållbart samhälle.

Humanistiska kompetenser – vad är det?

Humaniora studerar människan som kulturell och social varelse. Läs mer om humanistiska kompetenser.

Hur når vi de Globala målen?

Genom aktiviteter inom området Utbildning och studenter bidrar universitetet till alla de 17 globala hållbarhetsmålen.