"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förtjänstmedaljen

Umeå universitets förtjänstmedalj är universitetets finaste utmärkelse och delas vart tredje år ut till personer har som gjort särskilt betydelsefulla insatser för universitetet. Medaljen har delats ut vid 22 tillfällen mellan åren 1985-2019.

Umeå universitets förtjänstmedalj delas vart tredje år ut till personer har som gjort särskilt betydelsefulla insatser för universitetet. Medaljen har delats ut vid 22 tillfällen mellan åren 1985-2019. Med anledning av att universitetet firade 50 år 2015 beslutade universitetsstyrelsen om en extra utdelning under året. Detta för att särskilt uppmärksamma person/er som betytt särskilt mycket för universitetet genom åren.

Mottagare av medaljen kan såväl vara anställd vid universitetet som extern respektive vara i aktiv förvärvsålder eller pensionerad/emeriterad. Förtjänstmedaljen delas ut vid universitetets årshögtid av universitetsstyrelsen ordförande.

Universitetsledning, fakultetsledningar, Lärarhögskolan vid Umeå universitet, Universitetsbiblioteket, Universitetsförvaltningen, fackliga huvudorganisationer respektivestudentkårer vid Umeå universitet äger rätt att föreslå mottagare av förtjänstmedaljen. En kommitté bestående av universitetsstyrelsens ordförande, en av lärarna och en av studenterna i styrelsen kommer därefter föreslå universitetsstyrelsen en mottagare av medaljen på basis av de nomineringar som inkommit.

Beslut om utseende fattas formellt vid universitetsstyrelsens sammanträde i februari.

Handläggningsordning förtjänstmedalj

Tidigare mottagare

1985
Odontologie doktorn Ingrid Brynolf
F d stadsbibliotekarien Sven-Ola Hellmér
F d universitetsrektorn Lars-Gunnar Larsson
F d statsrådet Gösta Skoglund
F d landsarkivarien Gunnar Westin

1990
F d statsrådet och f d landshövdingen Ragnar Edenman
Dåvarande landshövdingen Sven Johansson
Direktören Carl Kempe
F d statsrådet och f d generaldirektören Sven Moberg

1992
Dåvarande rektorn Lars Beckman
Dåvarande universitetsdirektören Dan Brändström

1999
Universitetskanslern och f d rektorn Sigbrit Franke

2003
Professorn Gunnar Öqvist

2010
Dåvarande rektorn Göran Sandberg

2013
Professorn Lars Hjalmar Lindholm
Professorn Hans Wolf-Watz

2015 (extra utdelning)
Professorn Bengt Palmgren
Professorn Bernt Eric Uhlin

2016
Professor emerita och f d rektorn Lena Gustafsson
Professor Britta Lundgren

2019
Seniorprofessor Marianne Sommarin
Professor emerita Astrid Norberg

Senast uppdaterad: 2023-02-09