"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Amanda Nyberg

Socionom och doktorand i socialt arbete. Jag skriver min avhandling i projektet CollAGE som undersöker samverkan för äldrevänliga miljöer mellan äldreomsorg och fysisk planering i landsbygdsmiljöer.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är utbildad socionom och magister i socialt arbete. Jag har arbetat inom äldreomsorgen, vid socialtjänsten med biståndshandläggning riktat mot äldre samt som adjunkt på enheten för socialt arbete, Örebro universitet.

Mitt forskningsintresse berör äldrevänlighet i lands- och glesbygdskommuner, med särskilt fokus på tvärsektoriell samverkan mellan socialtjänstens äldreomsorg och kommunal samhällsplanering. Jag skriver min avhandling inom forskningsprogrammet CollAGE – ett samarbete mellan socialt arbete vid Umeå universitet och arkitekthögskolan i Umeå. Mitt avhandlingsarbete är ett av sex delprojekt inom programmet, där jag kommer undersöka om och hur samverkan sker mellan socialtjänst och samhällsplanering, i arbetet med äldrevänliga samhällen i svenska glesbygdskommuner.

Jag har sedan tidigare erfarenhet av undervisning på kurser som berör det sociala arbetets idéhistoria, socialpolitik, vetenskaplig metod och teori, yrkesutövande och professionalitet samt handledning av studentarbeten på grundläggande nivå.