"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Amanda Nyberg

Amanda Nyberg

Socionom och doktorand i socialt arbete. Jag skriver min avhandling inom projektet CollAGE som undersöker samverkan för äldrevänliga miljöer mellan kommunal äldreomsorg och fysisk planering.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är utbildad socionom och magister i socialt arbete. Jag har arbetat inom äldreomsorgen, vid socialtjänsten med biståndshandläggning riktat mot äldre samt som adjunkt på enheten för socialt arbete, Örebro universitet.

Mitt forskningsintresse berör tvärsektoriell samverkan inom kommuner, med huvudsakligt fokus på äldreomsorgen. Jag skriver min avhandling inom forskningsprogrammet CollAGE – ett samarbete mellan socialt arbete vid Umeå universitet och fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola. Mitt avhandlingsarbete är ett av sex delprojekt inom programmet, där jag kommer undersöka om och hur  samverkan mellan socialtjänstens äldreomsorg och kommunens samhällsplanerare potentiellt utformas, vid planering av åldersvänliga samhällen.

Jag har sedan tidigare erfarenhet av undervisning på kurser som berör det sociala arbetets idéhistoria, socialpolitik, vetenskaplig metod och teori, yrkesutövande och professionalitet samt handledning av studentarbeten på grundläggande nivå.

I nuläget handleder jag främst studentarbeten på socionomprogrammets termin 3.