"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Bild på forskargruppen CollAge

Bild: Ebba Högström

CollAge

Samverkan för äldrevänliga miljöer mellan kommunal äldreomsorg, fysisk planering och pensionärsråd

Forskningsprojekt CollAge är ett sex-årigt forskningsprogram, finansierat av Forte, för studiet av sektorsövergripande samverkan mellan tre aktörer i kommunen: äldreomsorg, fysisk planering och det kommunala pensionärsrådet.

Programmet syftar till att utforska hur äldreomsorgens tjänster hanteras och förstås i fysisk planering, hur äldreomsorgen uppfattar att deras aktiviteter och klienter påverkas av byggd miljö och hur äldres preferenser kan bidra till bättre kvalitet i omsorgstjänster, bostadsutbud och livsmiljö.

Projektledare

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2027-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arkitekthögskolan, Institutionen för socialt arbete

Externa medverkande

Tirtha Rasaili, BTH, Catharina Nord, BTH

Forskningsområde

Arkitektur, Socialt arbete

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

CollAge är ett sex-årigt forskningsprogram för studiet av sektorsövergripande samverkan mellan tre aktörer i kommunen: äldreomsorg, fysisk planering och det kommunala pensionärsrådet.

Programmet syftar till att utforska hur äldreomsorgens tjänster hanteras och förstås i fysisk planering, hur äldreomsorgen uppfattar att deras aktiviteter och klienter påverkas av byggd miljö och hur äldres preferenser kan bidra till bättre kvalitet i omsorgstjänster, bostadsutbud och livsmiljö. Programmet slutgiltiga mål är att utveckla ett verktyg för samverkan – CollAge – som ska stödja och strukturera ett kontinuerligt samarbete mellan de tre aktörerna.

CollAge består av ett tvärvetenskapligt team med forskare inom arkitektur, socialt arbete och fysisk planering från Umeå Universitet och Blekinge Tekniska Högskola. Programmet är ett samarbete mellan dessa två lärosäten och dessa tre institutioner.

En mångvetenskaplig internationell rådgivande grupp av erfarna forskare samt äldre medborgare stöder forskargruppen. Intressenter i form av individer, organisationer och myndigheter ges möjlighet att följa programmet hela vägen. Är du intresserad av att medverka eller veta mer vänligen kontakta ansvarig för programmet Ebba Högström.

Programmet är finansierat av Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, diarienummer 2021-01424.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-04-03