"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Freds- och konfliktstudier

Forskargrupp Forskargruppen fokuserar på frågor som rör omvälvande förändringar relaterade till fred, krig, kriser och katastrofer. Två frågeställningar är centrala: Hur kan en långsiktigt hållbar fred byggas? Hur ska effektiv krishantering organiseras? Gemensamt för flera forskningsprojekt är att dess slutsatser är viktiga att beakta vid planering för framtida internationella insatser.

Vi studerar bland annat olika typer av fredsbyggandeinsatser och humanitärt bistånd, fredsstilleståndsavtal, demokratiseringsprocesser kopplade till olika fredsbyggandeprojekt, återuppbyggnad av kulturarv efter väpnade konflikter och analyserar fredsbegreppet från olika perspektiv. Vi studerar även olika typer av krishanteringsprocesser både i Sverige och internationellt. En övergripande frågeställning är hur offentliga och privata aktörer kan samverka och organiseras effektivt för att stärka samhällets förmåga att hantera oförutsedda extraordinära händelser. Krisberedskap och hanterandet av kriser orsakade av terrorism, olika typer av farliga ämnen, och skogsbränder är några exempel på fokusområden.

Forskningsledare

Elisabeth Olivius
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 64

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Freds- och konfliktstudier, Statsvetenskap
Publikationer: Freds- och konfliktstudier

Se de senaste publikationerna från gruppens forskare.

Nobelpris speglar tilltro till civilsamhället som fredsbyggare

Elisabeth Olivius, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet, kommenterar Nobels fredspris 2022.

Women, Peace and Security in Myanmar after the 2021 Military Coup

Statsvetenskapliga institutionen lanserar en ny skriftserie med policy briefs.

Samverkansprojekt beviljas medel från Uppdrag landsbygd

Veronica Strandh leder nytt projekt i samverkan med Länsstyrelsen Jämtlands län

Senast uppdaterad: 2022-08-24