Hoppa direkt till innehållet
printicon

Freds- och konfliktstudier

Forskargruppen fokuserar på frågor som rör omvälvande förändringar relaterade till fred, krig, kriser och katastrofer. Två frågeställningar är centrala: Hur kan en långsiktigt hållbar fred byggas? Hur ska effektiv krishantering organiseras? Gemensamt för flera forskningsprojekt är att dess slutsatser är viktiga att beakta vid planering för framtida internationella insatser.

Vi studerar bland annat olika typer av fredsbyggandeinsatser och humanitärt bistånd, fredsstilleståndsavtal, demokratiseringsprocesser kopplade till olika fredsbyggandeprojekt, återuppbyggnad av kulturarv efter väpnade konflikter och analyserar fredsbegreppet från olika perspektiv. Vi studerar även olika typer av krishanteringsprocesser både i Sverige och internationellt. En övergripande frågeställning är hur offentliga och privata aktörer kan samverka och organiseras effektivt för att stärka samhällets förmåga att hantera oförutsedda extraordinära händelser. Krisberedskap och hanterandet av kriser orsakade av terrorism, olika typer av farliga ämnen, och skogsbränder är några exempel på fokusområden.

Call for papers: Varieties of Peace Asia Conference, Jakarta 22-24 October 2019

Download CFP for more information!

The conference is arranged in cooperation with the Center for Strategic and International Studies (CSIS). Apply no later than May 15, 2019.

Lediga jobb:

Doktorand i Statsvetenskap med inriktning mot människohandel i Asien

Ansök senast 20 maj!

Publikationer: Freds- och konfliktstudier
Publikationer: Freds- och konfliktstudier

Se de senaste publikationerna från gruppens forskare.

Projekt: Freds- och konfliktstudier
Projekt: Freds- och konfliktstudier

Se de projekt som gruppens medlemmar är inblandade i.