"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Utforska lokala erfarenheter i arbete mot människohandel i Asien

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Projektet handlar om att utforska lokala strategier, och lokala föreställningar, för att bekämpa människohandel i Asien.

Doktorand

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-09-16 2023-09-15

Finansiering

Tjänsten finansieras av de externa partnerna Evangeliska Frikyrkan och Erikshjälpen, samt anslag från Företagsforskarskolan. Fördelningen av finansieringen är 25% från de båda externa partner och 75% från företagsforskarskolan.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Statsvetenskap

Projektbeskrivning

Min forskning fokuserar på att studera organisationer och grupper som motverkar människohandel i Asien. Projektet är ännu i sin linda och process pågår för att formulera forskningsfrågor och metoder. Preliminärt kommer forskningen inrikta sig på lokala trosbaserade aktörer för att utforska de strategier som de har för att motverka människohandel, hur de förstår sin insats och hur dessa insatser relaterar till den lokala kontexten, samt nätverket av organisationer som bekämpar människohandel.

Fältstudier kommer att genomföras i Asien och kvalitativa metoder kommer att användas för datainsamling och analys.

Senast uppdaterad: 2019-12-09