"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anna-Lill Drugge

Jag är doktor i historia och universitetslektor i samiska studier. Min forskning rör samiskt samhälle i relation till genus, representation och media, etik i urfolksforskning samt samisk utbildning.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Samiska
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.J.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Personalenheten
Plats
Förvaltningshuset, västra flygeln, plan 4, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är lektor i samiska studier vid Institutionen för språkstudier. Min forskning handlar framför allt om frågor som rör utbildning, etik och genus i relation till urfolk och samiskt samhälle.

Från och med våren 2023 är jag programansvarig för ledarskapsprogrammet ReaL, tillsammans med professor Jon Moen.

Jag är en av ledamöterna i sanningskommissionen för det samiska folket, ett uppdrag som sträcker sig fram till december 2025.

Genealogy, Basel: MDPI 2024, Vol. 8, (2)
Norlin, Björn; Keynes, Mati; Drugge, Anna-Lill
History education at the edge of the nation: political autonomy, educational reforms, and memory-shaping in European periphery, Palgrave Macmillan 2023 : 221-244
Drugge, Anna-Lill; Norlin, Björn
The Sámi world, Routledge 2022 : 465-478
Drugge, Anna-Lill
Inifrån Sápmi: vittnesmål från stulet land, Stockholm: Verbal 2021 : 65-77
Drugge, Anna-Lill
Universitetspedagogiska konferensen 2021: den goda utbildningsmiljön 2.1, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2021 : 6-6
Drugge, Anna-Lill
Journal of Northern Studies, Umeå: The Royal Skyttean Society and Umeå University 2020, Vol. 14, (2) : 98-99
Drugge, Anna-Lill
Samefolket: En samisk tidningshistoria, Jokkmokk: Stiftelsen Samefolket 2019 : 90-91
Drugge, Anna-Lill
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 25
Lantto, Patrik; Torp, Eivind; Blind, Ellacarin; et al.
Banbrytande ledare och forskare: vänbok till Lars Thomasson, Umeå: Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2018 : i-vi
Lantto, Patrik; Torp, Eivind; Blind, Ellacarin; et al.
Ethics in indigenous research: past experiences - future research, Umeå: Vaartoe - Centre for Sami Research 2016 : 9-17
Drugge, Anna-Lill
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: En vetenskaplig antologi, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2016 : 191-218
Drugge, Anna-Lill
Journal of Academic Ethics
Drugge, Anna-Lill
Ethics in indigenous research: past experiences - future research, Umeå: Vaartoe - Centre for Sami Research 2016 : 105-116
Drugge, Anna-Lill; Brännlund, Isabelle
Dagens Nyheter
Allard, Christina; Axelsson, Per; Brännlund, Isabelle; et al.
Under the same sun: parallel issues and mutual challenges for San and Sami peoples and research, Umeå: Vaartoe/Centre for Sami Research, Umeå university 2015 : 159-168
Ledman, Anna-Lill
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Carlsson Bokförlag 2014, (1) : 76-83
Ledman, Anna-Lill
Västerbottens Kuriren
Ledman, Anna-Lill; Sehlin Macneil, Kristina; Saba Persson, Jenny
Västerbottens Kuriren
Ledman, Anna-Lill; Brännlund, Isabelle; Löf, Annette; et al.
Västerbottens-Kuriren
Löf, Annette; Andersson, Tore; Horstkotte, Tim; et al.
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 15
Ledman, Anna-Lill
Bårjås, Drag: Báhko 2012 : 37-47
Ledman, Anna-Lill
Forska rätt: texter om etik och historisk forskning, Umeå: Institutionen för historiska studier 2007 : 50-58
Ledman, Anna-Lill
Ett folk, ett land: Sápmi i historia och nutid, Umeå: Centrum för Samisk forskning 2005 : 205-226
Ledman, Anna-Lill
The Use and Abuse of History in the Barents Region Migration: Migration, industrialisation & regionalisation : papers II from the conference the Use and Abuse of History in the Barents Region at Luleå University of Technology, Luleå: Luleå University of Technology 2004 : 88-99
Ledman, Anna-Lill
Efter arbetet: studier av svensk fritid, Lund: Studentlitteratur 2001 : 17-33
Drugge, Anna-Lill

Jag undervisar på både grund- och avancerad nivå på kurser i samiska studier. Det kan handla om kurser riktade till den som är nyfiken på att lära sig mer om samisk kultur och historia och har en vilja att skaffa sig grundläggande kunskaper. Andra kurser är mer avancerade och kräver förkunskaper inom samiska och/eller urfolksfrågor.

Jag lägger stor vikt vid att alla studenter ska känna att de utvecklas i en trygg och lärorik studiemiljö, oavsett förkunskaper eller bakgrund. Min uppfattning är att alla som vill lära sig mer om samiska frågor ska vara varmt välkommen att studera hos oss - både den som är nybörjare, men också den som är förankrad i samisk kultur men vill lära sig mer om sin egen historia och kultur med en vetenskaplig ingång.

De flesta kurser ges på distans på deltid, vilket gör det möjligt att delta i kursen oavsett var studenten bor.