"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Lindqvist

Biträdande föreståndare vid Lärarhögskolan, universitetslektor Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 4
Plats
Naturvetarhuset, huskropp NB, Johan Bures väg 14 Umeå universitet, 90187 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Kansliet för lärarhögskolan
Plats
Förvaltningshuset, Plan 5 Umeå universitet, 901 87 Umeå
NERA 2024: programme
Günther-Hanssen, Anna; Areljung, Sofie; Magnusson, Lena O.; et al.
Pedagogik för kulturskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2024 : 103-120
Lindqvist, Anna; Pastorek Gripson, Märtha
NERA 2024, Malmö, Sweden, March 6-8, 2024
Svanbäck-Laaksonen, Mikaela; Lindqvist, Anna; Areljung, Sofie
Dance Articulated, Trondheim: NTNU Open Access Journals 2023, Vol. 9, (1) : 31-49
Pastorek Gripson, Märtha; Mattsson, Torun; Lindqvist, Anna
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 27, (2) : 119-143
Lindqvist, Anna; Pastorek Gripson, Märtha
Research in Dance Education, Routledge 2022, Vol. 23, (3) : 337-359
Pastorek Gripson, Martha; Lindqvist, Anna; Østern, Tone Pernille
Stockholm: Skolverket 2021
Lindqvist, Anna
Kulturskoleklivet: ett kliv för lärarkåren, Umeå: Umeå universitet 2020 : 35-51
Lindqvist, Anna
Stockholm: Skolverket 2019
Lindqvist, Anna
Skolverket.se
Lindqvist, Anna
29th EECERA Annual Conference: Early Years: Making it Count, Thessaloniki, Greece 20th – 23rd August 2019: Abstract Book
Lindqvist, Anna; Østern, Tone Pernille; Pastorek Gripson, Märtha
Estetiska ämnen och genus, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2018 : 127-142
Lindqvist, Anna
28th EECERA annual conference: early childhood education, families and communities : abstract book, EECERA 2018 : 10-10
Lindqvist, Anna
Kunskapande i dans: om estetiskt lärande och kommunikation, Stockholm: Liber 2015 : 137-148
Lindqvist, Anna
Kunskapande i dans: om estetiskt lärande och kommunikation, Stockholm: Liber 2015 : 90-105
Lindqvist, Anna
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 34
Lindqvist, Anna
Licentiatavhandlingar vid Pedagogiska institutionen: Umeå universitet, 22
Lindqvist, Anna

Forskargrupper

Gruppmedlem