"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Birgitta Malm-Renöfält

Jag forskar om åtgärder för att restaurera och rehabilitera vattendragsekosystem påverkade av mänsklig aktivitet.

Verksam vid

Anknytning
Plats
SLU, Skogmarksgränd 17 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning handlar främst om åtgärder för att restaurera och rehabilitera vattendragsekosystem påverkade av mänsklig aktivitet som till exempel vattenkraft eller annan påverkan som reglerar det naturliga vattenflödet. Jag är framför allt intresserad av att förstå samband mellan påverkan på den naturliga flödesregimen, påverkan på det fysiska habitatet för organismer och ekosystemets ekologiska status. Jag strävar efter att arbeta utifrån ett landskapsekologiskt perspektiv med avrinningsområdet i fokus.

Mina forskningsprojekt berör aspekter som behov av högflödespulser för att upprätthålla värdefulla strandmiljöer, flödesbehov i fåror som helt eller delvis torrlagts på grund av avledning av vatten, samt utveckling av åtgärder utan betydande produktionspåverkan för att rehabilitera påverkade habitat.

Conservation Biology
Hoppenreijs, Jacqueline H. T.; Marker, Jeffery; Maliao, Ronald J.; et al.
Umeå: Umeå universitet 2023
Widén, Åsa; Jansson, Roland; Ahonen, Jani; et al.
Umeå: Umeå Universitet 2023
Widén, Åsa; Malm-Renöfält, Birgitta; Jansson, Roland
Umeå: 2022
Widén, Åsa; Ahonen, Jani; Malm-Renöfält, Birgitta; et al.
Water resources research, John Wiley & Sons 2022, Vol. 58, (1)
Widén, Åsa; Malm-Renöfält, Birgitta; Degerman, Erik; et al.
Widén, Åsa; Segersten, Joel; Donadi, Serena; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2021, Vol. 783
Widén, Åsa; Malm-Renöfält, Birgitta; Degerman, Erik; et al.
Ecology, Vol. 96, (2) : 381-391
Kuglerová, Lenka; Jansson, Roland; Sponseller, Ryan; et al.
Ecology, Ecological Society of America 2014, Vol. 95, (3) : 715-725
Kuglerova, Lenka; Jansson, Roland; Ågren, Anneli; et al.
Ecology and Society, The Resilience Alliance 2013, Vol. 18, (1)
Jørgensen, Dolly; Renöfält, Brigitta
Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management, John Wiley & Sons 2013, Vol. 29, (9) : 1082-1089
Malm Renöfält, Birgitta; Lejon, Anna G.C.; Jonsson, Micael; et al.
Freshwater Biology, Vol. 55, (1) : 49-67
Malm-Renöfält, Birgitta; Jansson, Roland; Nilsson, Christer
Ecology and Society, Wolfville: The Resilience Alliance 2009, Vol. 14, (2) : 4-
Lejon, Anna G.C.; Malm Renöfält, Birgitta; Nilsson, Christer
Naturvårdsverket Rapport, 6305
Nilsson, Christer; Malm-Renöfält, Birgitta
Freshwater Biology, Vol. 53, (11) : 2244-2255
Malm-Renöfält, Birgitta; Nilsson, Christer
Ecology & Society, Vol. 13, (2) : 18-
Nilsson, Christer; Malm-Renöfält, Birgitta
Journal of Applied Ecology, Oxford: Blackwell (for the British ecological society) 2007, Vol. 44, (1) : 147-157
Malm-Renöfält, Birgitta; Merritt, David M.; Nilsson, Christer
Hydroecology and ecohydrology: past, present and future
Renöfält, Birgitta M; Nilsson, Christer
Dams under debate, Stockholm: Forskningsrådet Formas 2006 : 107-114
Malm Renöfält, Birgitta
Naturvårdsverkets Rapport, 5565
Malm-Renöfält, Birgitta; Hjerdt, Niclas; Nilsson, Christer
Journal of Biogeography, Blackwell Publishing 2005, Vol. 32, (11) : 2025-2037
Malm-Renöfält, Birgitta; Nilsson, Christer; Jansson, Roland
Landscape Ecology, Springer Netherlands 2005, Vol. 20, (2) : 165-176
Renöfält, Birgitta Malm; Jansson, Roland; Nilsson, Christer
Lejon, Anna; Malm Renöfält, Birgitta; Nilsson, Christer
Lejon, Anna; Malm Renöfält, Birgitta; Nilsson, Christer