"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

ECOHAB: Förbättring och utvärdering av konnektivitet och habitatkvalité för hållbar vattenkraft

Forskningsprojekt Med bättre kunskap om vattendragsarters miljökrav och beteenden vid olika vattenflöden och utformning på fåran och stränder tar en grupp forskare från fyra universitet fram nya metoder för att restaurera vattendrag påverkade av vattenkraft

Syftet med projektet är att ta fram och utvärdera åtgärder som ökar biologisk mångfald i reglerade vatten samt förbättrar förbindelsen i avrinningsområdet med bibehållen vattenkraft.

Projektansvarig

Roland Jansson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 73

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-08-31 2021-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Biologi, Ekologi
 • Projektmedlemmar

  Externa projektmedlemmar

  Gunnar Hellström, Luleå tekniska universitet

  Eva Bergman, Karlstads universitet

  Larry Greenberg, Karlstads universitet

  Olle Calles, Karlstads universitet

  Leonard Sandin, Sveriges Lantbruksuniversitet

  Kjell Leonardsson, Sveriges Lantbruksuniversitet

  Elin Hellmér, Energiforsk

  Mats Billstein, Vattenfall R&D

Projektbeskrivning

Syftet är att ta fram och utvärdera åtgärder som ökar biologisk mångfald i reglerade vatten samt förbättrar förbindelsen i avrinningsområdet med bibehållen vattenkraft. Målet är att åtgärderna bidrar till att uppnå GES/GEP. Projektet omfattar ekologer, strömningsmekaniker och modellerare vilket ger projektet ett holistiskt angreppssätt. Vi arbetar i flera vattendrag med olika typ av ekosystem, grad av vattenkraftspåverkan, och storlek. Vi tar fram modeller och verktyg för fiskars vattenströmsrelaterade preferenser i fiskvägar med relevans för anlockning, utformning av flyktvägar och vad som utlöser vandring. Vi tar fram metoder för att öka mängden strömhabitat genom att modifiera fårans och strändernas morfologi. Vi analyserar hur åtgärder i biflöden kan öka ekologisk status i huvudfåran, och tar fram åtgärdsförslag för att förbättra förbindelsen och miljöförhållanden i biflödenas mynningsområden. Slutligen tar vi fram verktyg för att förutsäga responsen av föreslagna åtgärder.

Senast uppdaterad: 2020-04-07