"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utveckling och utvärdering av KOL-webben - ett verktyg för bättre hälsa hos personer med KOL

Forskningsprojekt Hälsofrämjande insatser påverkar hälsan positivt hos personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och insatserna är dessutom kostnadseffektiva. Trots de positiva effekterna får bara en liten del av personer med KOL tillgång till insatserna.

Insatser som fysisk träning/aktivitet, andningstekniker och egenvårdsstrategier förbättrar fysisk förmåga och livskvalitet hos personer med KOL. Insatserna leder också till ett minskat behov av hälso- och sjukvård. För att fler personer med KOL ska få tillgång till dessa insatser utvecklar vi ett interaktivt webbaserat verktyg, KOL-webben.

Projektansvarig

Karin Wadell
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 87

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-01-01 2022-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

KOL-webben ska ge kunskap och verktyg för att främja hälsan vid KOL och vara riktat till personal i vården och personer som lever med sjukdomen. Utvecklingen sker tillsammans med personer med KOL, deras anhöriga, vårdpersonal och forskare inom området.

Därefter kommer KOL-webben att testas i primärvården.

Nyckelord: e-hälsa, telehälsa, hälsofrämjande insatser, KOL, co-design

Senast uppdaterad: 2023-02-07