"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Effekter av ett omfattande lärarfortbildningsprogram i formativ bedömning på lärares undervisning och elevers motivation och kunskapsutveckling i matematik

Forskningsprojekt Forskning visar att formativ bedömning är ett av de mest effektiva sätten att öka elevers lärande. Däremot saknas en stabil forskningsbas för hur lärarfortbildning på ett effektivt sätt kan stödja lärares utveckling av kunskaper i formativ bedömning.

En stor mängd forskningsstudier visar att formativ bedömning är ett av de mest effektiva sätten att öka elevers lärande. Däremot saknas en stabil forskningsgrund för hur lärarfortbildning på ett effektivt sätt kan stödja lärares utveckling av kunskaper i formativ bedömning. Detta projekt syftar till att undersöka vilka effekter ett stort fortbildningsprogram i formativ bedömning har på lärares undervisning och elevernas motivation och kunskapsutveckling i matematik. Målet är att bättre förstå hur fortbildning av lärare i formativ bedömning kan utformas för att i förlängningen ge stora positiva utfall i elevers kunskapsutveckling.

Projektansvarig

Torulf Palm
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 22

Projektöversikt

Projektperiod:

2010-01-01 2015-04-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Matematik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning


Senast uppdaterad: 2019-09-18