"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Charlott Wikström

Charlott Wikström

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är inom det idé- och utbildningshistoriska fältet. Jag har studerat tänkare såsom Fredrika Bremer, Frida Steénhoff och Emilia Fogelklou.

 

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskarstuderande till Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia, Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Plats
A, Humanisthuset, HUM.J.126 Umeå universitet, 901 87 Umeå

EDUTOPIA - Emilia Fogelklous pedagogiska tänkande 1903-1931

Under 1900-talets första decennier i Sverige formulerade pedagogen Emilia Fogelklou utopiska idéer om bildning. Utopiskt skrivande associeras kanske främst med den litterära genren där Thomas Mores klassiska verk Utopia (1517) är stilbildande. Utopism är emellertid inte endast ett litterärt fenomen. Utopiskt skrivande har snarare varit en drivande kraft för såväl sociala, politiska och pedagogiska rörelser och kan framträda i storskaliga apokalyptiska former, såsom nazismen, samt i småskaliga former såsom progressiva pedagogiska rörelser. Småskaliga utopier slår rot och växer fram oftast i en brytningstid mellan tidigare erfarenheter av social och politisk turbulens och de förväntningar som skapas om att finna lösningar på samhälleliga problem. Det är från det småskaliga utopiernas horisont jag kommer att läsa Fogelklou.

Syftet med avhandlingen är att bidra till en fördjupad förståelse av det pedagogiska tänkandet i Sverige under 1900-talets första decennier. För att nå detta syfte kommer jag att tillämpa teorier om utopism på Emilia Fogelklous pedagogiska författarskap och placera in detta i dess idéhistoriska och samtida kontext. Fogelklous pedagogiska tänkande kommer att analyseras i förhållande till hennes samhälls- och människosyn.

Läsåret 2021/2022 har jag beviljats ett forskarstipedium från Stockholms Arbetareinstitutsförening med projektet:

"Emilia Fogelklou, Birkagården och Folkbildningen"

 

Jag handleder för närvarande uppsatser och examinerar lärarkandidater på deras VFU.