"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildningshistoria vid Pedagogiska institutionen

Forskargrupp Utbildningshistoria är ett nav för den forskning vid Pedagogiska institutionen som intresserar sig för pedagogiska processer i historiska perspektiv.

Intresseområdet innefattar såväl skola och annan institutionsbunden utbildning som aspekter av undervisning och lärande kopplade till organisationer och professioner utanför skolans värld. Här ingår även ett intresse för press och media som utbildare, samt för kunskapsöverföring och lärande inom centrala samhälleliga gemenskaper såsom familj, föreningsliv, vänskapsgrupperingar och barn- och ungdomstidens konstellationer.

I gruppen samlas lektorer, forskare och forskarstuderande med bakgrund i flera olika discipliner och forskningsfält. Undervisning bedrivs på grundutbildningsnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Aktiv samverkan sker idag med skolor, museum och arkiv och med andra utbildningshistoriskt inriktade forskningsmiljöer, forskargrupper och forskningsnätverk vid svenska och utländska lärosäten.

Utbildningshistoria har egen seminarieverksamhet och medlemmar i gruppen är aktiva som redaktörer i flera vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter.

Medlemmar

Daniel Andersson
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 04
Johan Hansson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 81
Katarina Kärnebro
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 85
Kristina Ledman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 93
Björn Norlin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 29
Daniel Nyström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 01
Lina Spjut
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 46
Charlott Wikström
Postdoktor, timlärare
E-post
E-post
Telefon
090-786 89 78

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik
Senast uppdaterad: 2024-02-06