"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Charlotte Lewis

Sjukgymnast och arbetar som belastningsergonom på Arbets- och miljömedicin vid Region Västerbotten. Bedriver forskning inom ergonomi.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
Byggnad 1A, plan 4, målpunkt B41, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Jag är i grunden Sjukgymnast och tog min kandidatexamen 2001. Jag arbetar som Belastningsergonom på arbets- och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus, samt bedriver forskning inom ergonomi. Jag disputerade 2008 vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå Universitet. 2010-2011 gjorde jag en post-doc vid University of Washington i Seattle, USA.

Min tidiga forskning har framför allt fokuserat på exponering för helkroppsvibrationer och koppling till besvär i rörelseapparaten. Därefter har jag varit inblandad i projekt som studerat kopplingen mellan belastning och muskuloskeletala besvär. Jag forskar bl a om hälsoeffekter av att arbeta med i yrken med höga fysiska krav när man blir äldre, och arbetsmiljö och fysiskt aktivitet bland timmerbilsförare. 

Ergonomics, Taylor & Francis Group 2024, Vol. 67, (2) : 136-147
Stjernbrandt, Albin; Pettersson, Hans; Vihlborg, Per; et al.
Applied Ergonomics, Elsevier 2023, Vol. 112
Eliasson, Kristina; Lewis, Charlotte; Hellman, Therese; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer Nature 2023, Vol. 96 : 65-575
Lewis, Charlotte A.; Stjernbrandt, Albin; Wahlström, Jens
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Helsinki: Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2023, Vol. 49, (2) : 156-163
Lewis, Charlotte A.; Wahlström, Jens; Mukka, Sebastian; et al.
Annals of Work Exposures and Health, Oxford University Press 2023, Vol. 67, (3) : 303-319
Mixter, Susanna; Mathiassen, Svend Erik; Jahncke, Helena; et al.
Frontiers in Pain Research, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 4
Stjernbrandt, Albin; Pettersson, Hans; Wahlström, Viktoria; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 22, (1)
Eliasson, Kristina; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Dahlgren, Gunilla; et al.
BMC Musculoskeletal Disorders, BioMed Central 2022, Vol. 23, (1)
Stjernbrandt, Albin; Vihlborg, Per; Wahlström, Viktoria; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (7)
Wahlström, Viktoria; Nygren, Mikael; Olsson, David; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (4)
Eliasson, Kristina; Dahlgren, Gunilla; Hellman, Therese; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (17)
Eliasson, Kristina; Palm, Peter; Nordander, Catarina; et al.
PREMUS 2019: 10th International Scientific Conference on the Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders: From research to evidence based sustainable interventions and practices : 165-165
Lewis, Charlotte A.; Jackson, Jennie; Liv, Per; et al.
Occupational Medicine, Vol. 62, (7) : 519-524
Lewis, Charlotte A.; Johnson, P. W.
Journal of Electromyography & Kinesiology, Vol. 19, (3) : 407-415
Åström, Charlotte; Lindkvist, Markus; Burström, Lage; et al.
Applied Ergonomics, Vol. 37, (6) : 793-799
Åström, Charlotte; Rehn, Börje; Lundström, Ronnie; et al.

Jag föreläser främst inom belastningsergonomi, bl. a. inom magisterprogrammet arbetsliv och hälsa och på läkarprogrammet. 

Publicerad: 08 maj, 2020