"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Christer Nilsson

Jag är ekolog med breda intressen men är mest inriktad på vattendrag och deras stränder.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emeritus till Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Plats
SLU, Skogsmarksgränd 17, Umeå Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mina forskningsområden inkluderar ekologiska effekter av vattendragsrestaurering, påverkan av flödes- och vattenståndsförändringar på växt- och djursamhällen samt ekologiska effekter av klimatförändringar. Jag undersöker naturen i ett större, i flera fall globalt perspektiv och försöker förstå hur olika delar av landskapet samverkar ekologiskt. Jag är också intresserad av samspelet mellan mänskliga samhällen och naturen.

Jag är biträdande redaktör för flera internationella ekologitidskrifter och Umeå universitets ledamot i styrelsen för biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka och styrelsen för Stiftelsen naturvård i nedre Umeälven.

Min forskarkarriär inleddes med forskarutbildning vid Umeå universitet år 1975 med professor Bengt Pettersson som handledare. Jag disputerade i botanik år 1981 på en avhandling om vegetationsdynamik i Gardikenmagasinet i övre Umeälven.

Rivers of Europe, Elsevier 2022 : 453-494
Nilsson, Christer; Muotka, Timo; Timm, Henn; et al.
Global Sustainability, Cambridge University Press 2021, Vol. 4
Thieme, M. L.; Tickner, D.; Grill, G.; et al.
Ecological Applications, John Wiley & Sons 2020, Vol. 30, (4)
Bejarano, Maria D.; Sordo-Ward, Alvaro; Alonso, Carlos; et al.
Water, MDPI 2020, Vol. 12, (10)
Bejarano, Maria Dolores; Garcia-Palacios, Jaime H.; Sordo-Ward, Alvaro; et al.
Frontiers in Plant Science, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 11
Lozanovska, Ivana; Bejarano, Maria Dolores; Martins, Maria Joao; et al.
Journal of Environmental Management, Elsevier 2020, Vol. 265
Polvi, Lina E.; Lind, Lovisa; Persson, Henrik; et al.
Land Degradation and Development, John Wiley & Sons 2020, Vol. 31, (3) : 285-296
Zhang, Feng; Nilsson, Christer; Xu, Zhenzhu; et al.
Geophysical Research Letters, American Geophysical Union (AGU) 2019, Vol. 46, (17-18) : 10446-10453
Balke, Thorsten; Nilsson, Christer
Nature, Nature Publishing Group 2019, Vol. 569, (7755) : 215-221
Grill, G.; Lehner, B.; Thieme, M.; et al.
Ecological Applications, John Wiley & Sons 2019, Vol. 29, (8)
Jansson, Roland; Ström, Lotta; Nilsson, Christer
Journal of Vegetation Science, John Wiley & Sons 2019, Vol. 30, (2) : 224-234
Sarneel, Judith M.; Bejarano, Maria D.; van Oosterhout, Martin; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 25, (4) : 1358-1367
Sarneel, Judith M.; Hefting, Mariet M.; Kowalchuk, George A.; et al.
Ecohydrology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 12, (5)
Su, Xiaolei; Lind, Lovisa; Polvi, Lina E.; et al.
Freshwater Biology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 64, (5) : 1015-1028
Su, Xiaolei; Polvi, Lina E.; Lind, Lovisa; et al.
Journal of Applied Ecology, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 55, (5) : 2227-2240
Aguiar, Francisca C.; Segurado, Pedro; Martins, Maria Joao; et al.
Biological Reviews, WILEY 2018, Vol. 93, (1) : 658-673
Bejarano, Maria D.; Jansson, Roland; Nilsson, Christer
Journal of Applied Ecology, Wiley-Blackwell Publishing Inc. 2018, Vol. 55, (1) : 365-376
Bejarano, Maria Dolores; Nilsson, Christer; Aguiar, Francisca Constanca
BioScience, Oxford University Press 2018, Vol. 68, (2) : 89-99
Nilsson, Christer; Riis, Tenna; Sarneel, Judith M.; et al.
Ecological Applications, Vol. 28, (2) : 587-597
Pilotto, Francesca; Nilsson, Christer; Polvi, Lina E.; et al.
Journal of Hydrology, Vol. 550 : 186-200
Bejarano, Maria Dolores; Sordo-Ward, Alvaro; Alonso, Carlos; et al.
Biological Conservation, Elsevier 2017, Vol. 211 : 20-29
Gonzalez, Eduardo; Felipe-Lucia, Maria R.; Bourgeois, Berenger; et al.
Plant and Soil, Vol. 410, (1-2) : 423-436
Hasselquist, Eliza Maher; Hasselquist, Niles J.; Sparks, Jed P.; et al.
Ecological Applications, Vol. 27, (1) : 219-234
Hof, Anouschka R.; Rodriguez-Castaneda, Genoveva; Allen, Andrew M.; et al.
Ecosystems (New York. Print), Vol. 20, (1) : 144-162
Nilsson, Christer; Sarneel, Judith M.; Palm, Daniel; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2017, Vol. 599 : 1485-1492
Su, Xiaolei; Nilsson, Christer; Pilotto, Francesca; et al.
Ecology, Vol. 97, (10) : 2892-2892
Bejarano, Maria D.; Maroto, Judit; Nilsson, Christer; et al.
Journal of Applied Ecology, Vol. 53, (3) : 846-855
Bruno, Daniel; Gutierrez-Canovas, Cayetano; Sanchez-Fernandez, David; et al.
Ecohydrology, Vol. 9, (4) : 646-658
Dietrich, Anna L.; Nilsson, Christer; Jansson, Roland
BioScience, Vol. 66, (8) : 646-654
Hjältén, Joakim; Nilsson, Christer; Jorgensen, Dolly; et al.
Journal of Hydrology, Vol. 540 : 797-811
Lind, Lovisa; Alfredsen, Knut; Kuglerova, Lenka; et al.
Ecology & Society, Vol. 21, (1)
Nilsson, Christer; Aradottir, Asa L.; Hagen, Dagmar; et al.
Journal of Vegetation Science, Vol. 27, (4) : 658-667
Sarneel, Judith M.; Kardol, Paul; Nilsson, Christer
Ecology and Evolution, Vol. 6, (8) : 2536-2547
Weber, Christine; Scheuber, Hannes; Nilsson, Christer; et al.
Ecosphere, Vol. 6, (12)
Bell, David; Hjältén, Joakim; Nilsson, Christer; et al.
Plant Ecology, Vol. 216, (3) : 465-477
Dietrich, Anna L.; Nilsson, Christer; Jansson, Roland
Ecological Applications, Vol. 25, (5) : 1373-1389
Hasselquist, Eliza Maher; Nilsson, Christer; Hjalten, Joakim; et al.
TemaNord
Hof, Anouschka R; Jansson, Roland; Nilsson, Christer
Ecology & Society, Resilience Alliance 2015, Vol. 20, (3)
Jansson, Roland; Nilsson, Christer; Keskitalo, E Carina H; et al.
Journal of Ecology, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 103, (2) : 431-440
Lind, Lovisa; Nilsson, Christer
Ecohydrology, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 8, (5) : 753-764
Nilsson, Christer; Polvi, Lina E; Gardeström, Johanna; et al.
Freshwater Biology, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 60, (12) : 2535-2546
Nilsson, Christer; Polvi, Lina E; Lind, Lovisa
Journal of Plant Ecology, Vol. 8, (4) : 429-435
Zhang, Feng; Zhou, Guangsheng; Nilsson, Christer
Journal of Environmental Quality, Vol. 43, (6) : 1916-1925
Dietrich, Anna; Lind, Lovisa; Nilsson, Christer; et al.
Restoration Ecology, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 22, (1) : 1-4
Jørgensen, Dolly; Nilsson, Christer; Hof, Anouschka R.; et al.
Biological Reviews, Vol. 89, (4) : 791-804
Lind, Lovisa; Nilsson, Christer; Polvi, Lina E.; et al.
Ecology and Evolution, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 4, (21) : 4173-4184
Lind, Lovisa; Nilsson, Christer; Weber, Christine
Geomorphology, Vol. 210 : 98-118
Polvi, Lina E.; Nilsson, Christer; Hasselquist, Eliza Maher
Journal of Vegetation Science, Vol. 25, (4) : 1078-1089
Ström, Lotta; Jansson, Roland; Nilsson, Christer
Basic and Applied Ecology, Jena: Elsevier 2013, Vol. 14, (5) : 369-377
Dietrich, Anna; Nilsson, Christer; Jansson, Roland

Forskargrupper

Gruppmedlem