"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Pernilla Wikströms labb

Forskargrupp Vi forskar om biomarkörer för aggressiv prostatacancer.

Det behövs markörer för att hitta "farlig" prostatacancer i ett tidigt, botbart skede. Dessutom behövs kunskap om varför vissa tumörer blir "farliga" så att nya behandlingar kan utvecklas.

Vi använder proteomik-, metabolomik och genomikmetoder för studier av blod och vävnad där vi söker tumörmarkörer för prostatacancer. Vi vill utveckla känsliga metoder för att upptäcka tumörer och för att förutsäga hur farliga de är i ett tidigt stadium av sjukdomen, så att patienter kan få rätt behandling i ett botbart skede. Dessutom kan dessa markörer förhoppningsvis hjälpa oss att utveckla nya behandlingsmetoder för prostatacancer.

Forskningsledare

Pernilla Wikström
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 37 52

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk biovetenskap

Forskningsområde

Cancer
Cancerforskningsfonden i Norrland logotyp
75 miljoner kronor till cancerforskning

Cancerforskningsfonden i Norrland gör den enskilt största satsningen på cancerforskning i norra Sverige.

Nya forskningsmedel till prostataforskning

Sex projekt vid Umeå universitet om prostatacancer får drygt fyra miljoner kronor av Prostatacancerfonden

Nya Cancerfondsmiljoner till Umeå

Forskning vid Umeå universitet får totalt 21,7 miljoner kronor i Cancerfondens tilldelning hösten 2021.

Senast uppdaterad: 2024-01-25