"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-11-29

Formas finansierar Umeå universitet med drygt 26 miljoner

NYHET I sin årliga öppna utlysning har Formas beviljat medel till 9 projekt från Umeå universitet.

Text: Elin Andersson

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. I sin årliga öppna utlysning finansierar Formas forskningsprojekt inom rådets tre ansvarsområden – miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Följande projekt från Umeå universitet har beviljats medel i Formas öppna utlysning 2021:

Maria Bengtsson, Handelshögskolan, beviljas 2 998 311 kr för projektet: Utveckling och implementering av affärsmodeller för mobilitetshubbar i nya bostadsområden

Erik Björn, Kemiska institutionen, beviljas 3 000 000 kr för projektet: Bildning av metylkvicksilver i kustnära hav: förstå risker associerade med permanent och temporär syrebrist

Hanna Bäckström, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, beviljas 2 566 197 kr för projektet: Risk för ökad segregation? Civilsamhällets och det offentligas svar på växande klyftor i en "ännu inte" delad stad

Sophia Harlid, Institutionen för strålningsvetenskaper, beviljas 3 000 000 kr för projektet: Exponering för luftföroreningar och kemikalier under fosterlivet, kopplingar till epigenetik och risk för astma och allergi - Studier i den prospektiva födelsekohorten NorthPop.

Stefan Jansson, Institutionen för fysiologisk botanik, beviljas 3 000 000 kr för projektet: Hur vet träden att det är höst?

Stina Jansson, Kemiska institutionen, beviljas 3 000 000 kr för projektet: NOVACAR - Innovativt kol med låg askhalt från slam: Utforskning av dess egenskaper och funktion i tekniska och miljömässiga tillämpningar

Jonatan Klaminder, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, beviljas 2 999 841 kr för projektet: Non-destructive monitoring of soil macrofauna behavior using soil-borne acoustic signals

Daniel Metcalfe, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, beviljas 2 931 954 kr för projektet: Integrering av kol i skogscertifieringssystem

Ryan Sponseller, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, beviljas 2 998 671 kr för projektet: Grandominansen längs vattendrag: bör vi prioritera lövträd i skyddszoner kring skogslandskapets vatten?