"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

eHEar

Forskargrupp Forskargruppen utvecklar öronsjukdomars diagnostik genom en satsning på digital teknik och artificiell intelligens.

Öronsjukdomar och hörselnedsättning utgör betydande hälsoutmaningar världen över, men tillgången till adekvat vård och diagnostik är otillräcklig i många regioner. Forskningsprojekten som gruppen arbetar med syftar till att förbättra diagnostik av öronsjukdom i ett globalt perspektiv. Genom att integrera digital teknik och avancerad artificiell intelligens strävar vi efter att förbättra precisionen i diagnostiken och göra den tillgänglig för alla.

Behovet av tidig upptäckt och korrekt bedömning av öronsjukdomar är avgörande för att effektivt kunna genomföra förebyggande åtgärder och rätt behandling. Vi genomför studier i både digital laboratoriemiljö och i klinisk vardag. 

Vår forskargrupp inom samlar medicinska experter från olika discipliner. Vi syftar till att förbättra patientvården genom att översätta kunskap från laboratoriet till praktisk användning i klinisk vardag med fokus på primärvården.

Några intresseområden för gruppen är:

  • Diagnostisk träffsäkerhet av öroninflammation i primärvård
  • Diagnostisk träffsäkerhet med smartphonebaserad teknik i kombination med artificiell intelligens
  • Kliniskt verksammas kunskap om, förväntan på och upplevelsen av att använda artificiell i klinisk vardag

Forskningsledare

Thorbjörn Lundberg
Universitetslektor, specialistutbildad läkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 20

Översikt

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2024-03-19