"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fredrik Sjödin

Studierektor och lektor med inriktning mot organisation, arbetsmiljö och hälsa. 

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för psykologi Roll: Studierektor
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14 Umeå universitet, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag undervisar främst inom hälsopsykologi vid institutionen för psykologi inom en rad olika utbildningar såsom psykologprogrammet, magisterprogrammet Arbetsliv och hälsa samt en del olika fristående kurser.


Mitt forskningsområde täcker en rad olika områden, men jag har huvudsakligen fokuserat på förskolans arbetsmiljö vad gäller buller och arbetsrelaterad hälsa. Mina forskningsprojekt är ofta arbetsplatsnära och är ofta interventionsbaserade i syfte att studera vad man kan göra för att förbättra arbetsmiljön.

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Taylor & Francis 2022, Vol. 28, (3) : 1705-1710
Pettersson, Hans; Graff, Pål; Fornander, Louise; et al.
Arbets- och miljömedicin: en lärobok om hälsa och miljö, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 293-299
Sjödin, Fredrik; Landström, Ulf
Arbets- och miljömedicin: en lärobok om hälsa och miljö, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 301-313
Sjödin, Fredrik; Landström, Ulf
Jacobs Journal of Physical Rehabilitation Medicine, Austin: Jacobs Publishers 2018, Vol. 4, (1) : 1-11
Sjödin, Fredrik; Fahlström, Martin
Miljöälsorapport norr 2017: hälsa och miljö i norra Sverige, Umeå: Norrlands universitetssjukhus 2017 : 26-29
Pettersson, Hans; Sjödin, Fredrik
Proceedings of Meetings on Acoustics, Acoustical Society of America (ASA) 2017, Vol. 30
Sjödin, Fredrik
Child Care in Practice, Routledge 2017, Vol. 23, (2) : 181-194
Sjödin, Fredrik; Neely, Gregory
INTER-NOISE-2015
Sjödin, Fredrik; Neely, Gregory
Umeå: Umeå universitet 2014
Sjödin, Fredrik
Barns hälsa och miljö i Norrland: Miljöhälsorapport Norr 2013. 2014-04-16, Umeå: Umeå universitet 2014 : 37-42
Sjödin, Fredrik; Burström, Lage
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2014, Vol. 87, (1) : 95-110
Sjödin, Fredrik; Kjellberg, Anders; Knutsson, Anders; et al.
Umeå University medical dissertations, 1535
Sjödin, Fredrik
Noise & Health, Medknow Publications 2012, Vol. 14, (57) : 72-82
Sjödin, Fredrik; Kjellberg, Anders; Knutsson, Anders; et al.
Noise & Health, Medknow Publications 2012, Vol. 14, (59) : 166-178
Sjödin, Fredrik; Kjellberg, Anders; Knutsson, Anders; et al.
Proceedings of BNAM 2012
Sjödin, Fredrik; Landstrom, Ulf; Kjellberg, Anders; et al.
Proceedings of BNAM 2012
Sjödin, Fredrik; Landstrom, Ulf; Kjellberg, Anders; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2008, Vol. 81, (5) : 603-611
Burström, Lage; Lundström, Ronnie; Sjödin, Fredrik; et al.
Sjödin, Fredrik; Kjellberg, Anders; Knutsson, Anders; et al.