Hoppa direkt till innehållet
Personalbild Frida Grimm

Frida Grimm

Anknuten som gästlärare till Pedagogiska institutionen

frida.grimm@umu.se

090-786 55 35

Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag är anställd inom ett samverkansprojekt mellan lärarhögskolan, pedagogiska institutionen vid Umeå universitet och Liljaskolan i Vännäs. Mitt forskningsområde är kollegialt lärande.

  • Presentation

    Jag heter Frida Grimm och är sedan januari 2016 anställd inom ett samverkansprojekt mellan lärarhögskolan, pedagogiska institutionen vid Umeå universitet och Liljaskolan i Vännäs kommun. Under detta treåriga projekt forskar och undervisar jag som gästlärare vid pedagogiska institutionen. Mitt forskningsområde är kollegialt lärande. I ett deltagarbaserat aktionsforskningsprojekt undersöker jag tillsammans med projektets deltagare vilka processer som sätts igång vid initieringen och implementeringen av kollegialt lärande för alla lärare på en skola och vilka effekterna blir på undervisningen och i förlängningen elevernas måluppfyllelse. Efter att ha arbetat över 15 år som gymnasielärare har jag utvecklat ett särskilt intresse för skolutveckling, kollegialt lärande, formativ bedömning och genus (med särskilt fokus på maskulinitetsnormer).

    Fäll ihop