"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jörgen From

Jag är docent i pedagogik, och mitt forskningsintresse ligger inom området lärande och IT.

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen Roll: Prefekt
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education
Skog, Simon; Pettersson, Fanny; From, Jörgen
Journal of Digital Social Research (JDSR), Umeå University 2022, Vol. 4, (2) : 47-65
From, Jörgen; Pettersson, Fanny
Journal of Digital Social Research (JDSR), Umeå University 2022, Vol. 4, (2) : 1-6
Pettersson, Fanny; From, Jörgen; Lindberg, J. Ola
ECER programmes
Siljebo, Josef; Holmgren, Tomas; Lindberg, J. Ola; et al.
Education in the North, Aberdeen: School of Education at the University of Aberdeen 2020, Vol. 27, (2) : 1-6
Billmayer, Jakob; From, Jörgen; Lindberg, J Ola; et al.
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, (2-3) : 69-91
From, Jörgen; Pettersson, Fanny; Pettersson, Gerd
Education in the North, School of Education at the University of Aberdeen 2020, Vol. 27, (2) : 235-241
Lindberg, Ola J.; From, Jörgen; Holmgren, Tomas; et al.
Education in the North, Aberdeen: School of Education at the University of Aberdeen 2020, Vol. 27, (2) : 7-23
Öjefors Stark, Katarina; From, Jörgen
Fjärrundervisning - bättre utsikter för fler elever: slutrapport, Stockholm: Ifous 2018 : 13-18
Pettersson, Gerd; From, Jörgen
Fjärrundervisning - bättre utsikter för fler elever: slutrapport, Stockholm: Ifous 2018 : 19-23
Pettersson, Gerd; From, Jörgen
Higher Education Studies, Canadian Center of Science and Education 2017, Vol. 7, (2) : 43-50
From, Jörgen
INTED2017 Proceedings: 11th International Technology, Education and Development Conference March 6th-8th, 2017, Valencia, Spain, The International Academy of Technology, Education and Development 2017 : 4219-4227
Olofsson, Anders D.; Håkansson Lindqvist, Marcia; Lindberg, J. Ola; et al.
NU2016, Malmö, 15-17 juni, 2016
Andersson, Per; Olsson, Johanna; From, Jörgen
NU2016, Malmö, Sverige, 15-17 juni, 2016
Andersson, Per; Olsson, Johanna; From, Jörgen
JEP: eJournal of Education Policy, Arizona: Northern Arizona University 2016, Vol. Spring
From, Jörgen; Olofsson, Anders
Aktuell skolpolitik, Skellefteå, Sverige, 30 augusti - 1 september, 2016
Holmgren, Tomas; From, Jörgen
European Conference for Educational Research (ECER), Corvinus University of Budapest, September 7-11, 2015
Leffler, Eva; From, Jörgen
Advances in Social Sciences Research Journal, Vol. 2, (11) : 11-24
Lindster Norberg, Eva-Lena; Leffler, Eva; From, Jörgen
Samhällsentreprenörskap - samverkande för lokal utveckling, Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap 2014 : 181-194
From, Jörgen; Olofsson, Anders
Best of EDEN 2011, Budapest: European Distance and E-Learning Network 2012, (Special Issue) : 85-95
Söderström, Tor; From, Jörgen; Lövqvist, Jeanette; et al.
European Journal of Open, Distance and E-Learning
Söderström, Tor; From, Jörgen; Lövqvist, Jeanette; et al.
Learning and sustainability: the new ecosystem of innovation and knowledge, European Distance and E-Learning Network, 2011 2011 : 2-3
Söderström, Tor; From, Jörgen; Löfqvist, Jeanette; et al.
JEP: eJournal of Education Policy, Arizona: Northern Arizona University 2010, Vol. Spring, (2010)
From, Jörgen
Entreprenörsskapsutbildning i skola och samhälle: Formering av en ny pedagogisk identitet?, Härnösand: Mittuniversitetet 2009 : 42-81
From, Jörgen
FLEKSIBILNI PREDMETIK – pot dov ejcje avtonomije, strokovne odgovornosti in kakovosti czojno-izobraževalnega dela, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana 2008 : 17-25
From, Jörgen; Holmgren, Carina; Andersson, Håkan; et al.
14th Nordic Conference on Small Business Research, Stockholm, Sweden, May 11-13, 2006
From, Jörgen
Entrepreneurial teacher training
From, Jörgen; Holmgren, Carina; Olofsson, Anders
the ECER-conference in Geneva, September 13-16, 2006
Nilsson, Ingrid; Segerholm, Christina; From, Jörgen; et al.
SOU 2005:102 Utan timplan - forskning och utvärdering: Antologi från Timplanedelegationen, Fritzes, Stockholm 2005 : 173-196
Ahl, Astrid; Andersson, Håkan; From, Jörgen; et al.
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 10, (2) : 140-155
From, Jörgen; Holmgren, Carina
NFPF/NERA-conference in Oslo, March 10-12, 2005
From, Jörgen; Holmgren, Carina; Olofsson, A.; et al.
European Educational Research Journal, Sage Publications 2005, Vol. 4, (4) : 382-390
Holmgren, Carina; From, Jörgen
Journal of Entrepreneurship Education, Vol. 8 : 7-19
Holmgren, Carina; From, Jörgen; Olofsson, A.; et al.
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 75
Johansson, Ulla; Ahl, Astrid; Andersson, Håkan; et al.
ECER 2004, Crete, September 22-25, 2004
From, Jörgen; Holmgren, Carina
The NFPF/NERA-conference in Reykjavik, March 11-13, 2004
From, Jörgen; Holmgren, Carina
”Begreppet ut/bildningsvetenskap” – ett försök att fånga det gemensamma i pedagogik, lärande, pedagogiskt arbete mm, Stockholm, Sweden, 2004
From, Jörgen; Holmgren, Carina; Lindberg, J. Ola; et al.
ECER 2004, Crete, September 22-25, 2004
Holmgren, Carina; From, Jörgen
The NFPF/NERA-conference in Reykjavik, March 11-13, 2004 : -
Holmgren, Carina; From, Jörgen; Olofsson, A.; et al.
Livsvärldsfenomenologi och hermeneutik: Aktuella humanvetenskapliga forskningsproblem, Helsingfors Universitet, Helsingfors 2003 : 21-30
From, Jörgen; Holmgren, Carina
ECER 2013, Hamburg, Sept 17-20, 2006
From, Jörgen; Holmgren, Carina; Andersson, Håkan; et al.
European Educational Research Journal, Sage Publications 2003, Vol. 2, (4) : 547-558
From, Jörgen; Holmgren, Carina; Andersson, Håkan; et al.
ECER 2013, Hamburg, September 17-20, 2003
Snyder, K. M.; Olofsson, A.; Karlsson, H.; et al.
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 64
From, Jörgen; Holmgren, Carina
International and comparative discussions of Swedish and American graduate research studies on teaching, parenting, and educational reforms, Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet, Umeå 2002 : 57-64
From, Jörgen; Holmgren, Carina
Konferensen Livsvärldsfenomenologi och hermeneutik, Helsingfors, 2002
From, Jörgen; Holmgren, Carina
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 66
From, Jörgen; Holmgren, Carina
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 6, (1) : 19-33
From, Jörgen; Holmgren, Carina
China Report, Vol. 37, (3) : 317-329
From, Jörgen; Holmgren, Carina

Forskningsprojekt

1 januari 2018 till 31 december 2021
1 januari 2016 till 28 december 2017

Jag undervisar på alla nivåer