"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Karolina Kauppi

Karolina Kauppi

Jag studerar genetiska faktorer kopplade till minne och kognition i åldrandet och demenssjukdomar, samt vid psykiatriska sjukdomar som schizofreni. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB) Enhet: Grupp Lars Nyberg
Plats
hus H, Johan Bures väg 12, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

I min forskning bidrar jag till att kartlägga de genetiska faktorer som påverkar hur våra hjärnor åldras. 

Det naturliga åldrandet är förknippat med förändringar i hjärnan som gör att vi får sämre kognitiva förmågor, som tex minne, men det finns stora variationer mellan individer! Medan vissa bibehåller en mycket god kognitiv förmåga i hög ålder genomgår andra kraftigare nedsättningar. Både individuella variationer inom ramen för det normala åldrandet och risken att utveckla demens, eller ett patologiskt åldrande, har en betydande genetisk komponent. Även om vi inte kan göra något åt våra gener är det viktigt att veta vilka gener som är involverade och vilka biologiska funktioner de har. Jag använder storskaliga databaser där man följt människors kognitiva förmågor, hälsa, och hjärnstruktur under lång tid, från tex. Betula projektet i Umeå, det svenska tvillingregistret på Karolinska Institutet där jag också är affilierad, samt den internationella öppna databasen UK biobank. I dessa projekt kopplar jag samman olika genetiska faktorer för tex Alzheimer's sjukdom och psykiatriska sjukdomar med kognitiva mätningar, biomarkörer i blod, och mått på hjärnans struktur och funktion som tagits fram med hjälp av funktionell magnetkamera. Målet är att förstå hur dessa gener verkar och samspelar med andra faktorer för att påverka hjärnfunktion. Ökad förståelse för de biologiska processer som ligger till grund för vår kognitiva förmåga kan sedan användas för att utveckla bättre läkemedel och behandlingar.

Övrigt: 

Jag är medlem i sveriges unga akademi:

https://www.sverigesungaakademi.se/ledamoter.html

 

Intervju om min forskning för SVTs "möte med": 

https://www.svtplay.se/video/35270041/mote-med-meankieli/mote-med-meankieli-sasong-2-karolina-kauppi-och-bo-lennart-uusitalo

Progress in Neuro-psychopharmacology and Biological Psychiatry, Elsevier 2023, Vol. 20
Koch, Elise; Kauppi, Karolina; Chen, Chi-Hua
Pharmacoepidemiology and Drug Safety
Koch, Elise; Johnell, Kristina; Kauppi, Karolina
Genes, MDPI 2022, Vol. 13, (3)
Koch, Elise; Nyberg, Lars; Lundquist, Anders; et al.
Translational Psychiatry, Springer Nature 2021, Vol. 11, (1)
Koch, Elise; Nyberg, Lars; Lundquist, Anders; et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, Oxford University Press 2021, Vol. 76, (6) : 955-963
Pudas, Sara; Josefsson, Maria; Nordin Adolfsson, Annelie; et al.
Alzheimer's Research & Therapy, BioMed Central 2021, Vol. 13
Schäfer Hackenhaar, Fernanda; Josefsson, Maria; Nordin Adolfsson, Annelie; et al.
Translational Psychiatry, Nature Publishing Group 2020, Vol. 10, (1)
Kauppi, Karolina; Rönnlund, Michael; Nordin Adolfsson, Annelie; et al.
Schizophrenia Research, Elsevier 2020, Vol. 222 : 167-174
Koch, Elise; Rosenthal, Brin; Lundquist, Anders; et al.
Schizophrenia Bulletin, Oxford University Press 2020, Vol. 46 : S28-S28
Koch, Elise; Rosenthale, Brin; Lundquist, Anders; et al.
Ageing Research Reviews, Elsevier 2020, Vol. 64
Nyberg, Lars; Boraxbekk, Carl-Johan; Eriksson Sörman, Daniel; et al.
European Neuropsychopharmacology, ELSEVIER 2019, Vol. 29 : S27-S27
Kauppi, Karolina; Gani, Osman; Sanyal, Nilotpal; et al.
Neurobiology of Aging, Elsevier 2019, Vol. 84 : 243.e1-243.e9
Lo, Min-Tzu; Kauppi, Karolina; Fan, Chun-Chieh; et al.
Bioinformatics, Oxford University Press 2019, Vol. 35, (1) : 1-11
Sanyal, Nilotpal; Lo, Min-Tzu; Kauppi, Karolina; et al.
American Journal of Psychiatry, AMER PSYCHIATRIC PUBLISHING, INC 2018, Vol. 175, (7) : 674-682
Kauppi, Karolina; Brin Rosenthal, Sara; Lo, Min-Tzu; et al.
Frontiers in Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 12
Kauppi, Karolina; Fan, Chun Chieh; McEvoy, Linda K.; et al.
Brain, behavior, and immunity, Vol. 61 : 209-216
Athanasiu, Lavinia; Giddaluru, Sudheer; Fernandes, Carla; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2017, Vol. 7
Chen, Chi-Hua; Wang, Yunpeng; Lo, Min-Tzu; et al.
Genetic Epidemiology, John Wiley & Sons 2017, Vol. 41, (7) : 706-707
Lo, Min-Tzu; Fan, Chun-Chieh; Kauppi, Karolina; et al.
Nature Genetics, Vol. 49, (1) : 152-156
Lo, Min-Tzu; Hinds, David A.; Tung, Joyce Y.; et al.
Human Molecular Genetics, OXFORD UNIV PRESS 2017, Vol. 26, (22) : 4530-4539
Lo, Min-Tzu; Wang, Yunpeng; Kauppi, Karolina; et al.
JAMA psychiatry, American Medical Association 2017, Vol. 74, (10) : 1065-1075
Smeland, Olav B.; Frei, Oleksandr; Kauppi, Karolina; et al.
European Neuropsychopharmacology, ELSEVIER SCIENCE BV 2017, Vol. 27 : S410-S410
Smeland, Olav B.; Kauppi, Karolina; Wang, Yunpeng; et al.
Psychiatry Research: Neuroimaging, Elsevier 2014, Vol. 222, (1-2) : 60-66
Fernandes, Carla Patricia Duarte; Westlye, Lars Tjelta; Giddaluru, Sudheer; et al.
NeuroImage, Vol. 89, (1) : 306-313
Kauppi, Karolina; Nilsson, Lars-Göran; Persson, Jonas; et al.
Journal of cognitive neuroscience, Vol. 26, (4) : 746-754
Nyberg, Lars; Andersson, Micael; Kauppi, Karolina; et al.
Umeå University medical dissertations, 1580
Kauppi, Karolina
Neuropsychologia, Elsevier 2013, Vol. 51, (12) : 2462-2468
Kauppi, Karolina; Nilsson, Lars-Göran; Adolfsson, Rolf; et al.
Journal of cognitive neuroscience, Vol. 25, (Suppl.) : S140-S141
Kauppi, Karolina; Nilsson, Lars-Göran; Adolfsson, Rolf; et al.
Cerebral Cortex, New York, NY: Oxford University Press 2012, Vol. 22, (10) : 2297-2304
Persson, Jonas; Pudas, Sara; Lind, Johanna; et al.
Journal of Neuroscience, Society for Neuroscience 2011, Vol. 31, (40) : 14218-14222
Kauppi, Karolina; Nilsson, Lars-Göran; Adolfsson, Rolf; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 107, (52) : 22682-22686
Nyberg, Lars; Salami, Alireza; Andersson, Mikael; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Jag undervisar i fysiologi.

Jag är kursansvarig för Organs struktur och funktion för biomedicinare. 

Påverkar genetisk risk för Alzheimers åldrandet hos friska?

Alzeimers sjukdom är vår vanligaste demenssjukdom. Både miljö, livsstil och genetik påverkar åldrandet.