"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kary Främling

Jag är professor i datavetenskap med inriktning mot dataanalys och maskininlärning. Ledare för Explainable AI-gruppen.
WASP-professor (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, MIT.E.241 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min huvudsakliga forskning vid Umeå universitet fokuserar på Explainable Artificial intelligence (XAI) och särskilt på så kallad "utfallsförklaring", det vill säga att förklara och/eller motivera resultat, handlingar eller rekommendationer från någon form av AI-system, inklusive (djupa eller inte) neurala nätverk. En huvudsaklig teknik är metoden Contextual Importance and Utility (CIU) som jag utvecklade under min doktorsavhandling 1991–1996.  

Under 2000–2018 var ämnen som intelligenta produkter, sakernas internet, digital tvilling (eller virtuell motpart/produktagent) och system-av-system mina huvudsakliga forskningsområden. Min forskning på XAI upprätthåller en stark koppling till dessa domäner, det vill säga för att möjliggöra användning av AI i vardagslivet och i vardagliga produkter. För att säkerställa att AI förblir "humant" är det avgörande att AI-systemen ska kunna kommunicera orsakerna till sina handlingar och avsikter på ett sätt som är förståeligt för olika slutanvändare och lämpligt för den verkliga situationen. 

Archives of Computational Methods in Engineering
Huotari, Matti; Malhi, Avleen; Främling, Kary
Explainable and transparent ai and multi-agent systems: 5th international workshop, EXTRAAMAS 2023, London, UK, May 29, 2023, revised selected papers, Springer Science+Business Media B.V. 2023 : VI-VI
Calvaresi, Davide; Omicini, Andrea; Najjar, Amro; et al.
Explainable and transparent ai and multi-agent systems: 5th international workshop, EXTRAAMAS 2023, London, UK, May 29, 2023, revised selected papers, Springer Nature 2023 : 180-184
Främling, Kary
Explainable artificial intelligence: First world conference, xAI 2023 Lisbon, Portugal, july 26– 28, 2023 proceedings, part I, Springer Nature 2023 : 241-259
Främling, Kary
Explainable artificial intelligence: First world conference, xAI 2023, Lisbon, Portugal, july 26-28, 2023, proceedings, part I, Springer Nature 2023 : 606-617
Malhi, Avleen; Apopei, Vlad; Främling, Kary
Explainable artificial intelligence: First World Conference, xAI 2023, Lisbon, Portugal, July 26–28, 2023, Proceedings, Part I, Springer Nature 2023 : 544-557
Malhi, Avleen; Främling, Kary
Proceedings - 2023 International Conference on Future Internet of Things and Cloud, FiCloud 2023, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 2023 : 130-135
Malhi, Avleen; Javed, Asad; Yousefnezhad, Narges; et al.
Explainable Artificial Intelligence: First World Conference, xAI 2023, Lisbon, Portugal, July 26–28, 2023, Proceedings, Part I, Cham: Springer 2023 : 115-130
Patil, Minal; Främling, Kary
Artificial Neural Networksand Machine Learning – ICANN 2023: 32nd International Conference on Artificial Neural Networks, Heraklion, Crete, Greece, September 26–29, 2023, Proceedings, Part I, Springer 2023 : 504-515
Patil, Minal Suresh; Främling, Kary
ICSRS 2023: 7th international conference on system reliability and safety, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 2023 : 434-438
Patil, Minal Suresh; Främling, Kary
Sensors, MDPI 2023, Vol. 23, (6)
Yousefnezhad, Narges; Malhi, Avleen; Keyriläinen, Tuomas; et al.
Explainable and transparent AI and multi-agent systems: 4th International Workshop, EXTRAAMAS 2022, Virtual Event, May 9–10, 2022, Revised Selected Papers, Springer Nature 2022 : vi-vi
Calvaresi, Davide; Najjar, Amro; Winikoff, Michael; et al.
Neural Computing & Applications, Springer 2022, Vol. 34, (3) : 2157-2176
Fouladgar, Nazanin; Alirezaie, Marjan; Främling, Kary
IEEE Access, IEEE 2022, Vol. 10 : 23995-24009
Fouladgar, Nazanin; Alirezaie, Marjan; Främling, Kary
AI 2021: Advances in Artificial Intelligence: 34th Australasian Joint Conference, AI 2021, Sydney, NSW, Australia, February 2–4, 2022, Proceedings, Cham: Springer Nature 2022 : 117-128
Främling, Kary
Intelligent Buildings International, Taylor & Francis 2022, Vol. 14, (6) : 753-765
Halmetoja, Esa; Salonen, Heidi; Ihasalo, Heikki; et al.
2022 IEEE 5th International Conference on Big Data and Artificial Intelligence (BDAI), IEEE 2022 : 82-86
Huotari, Matti; Främling, Kary
Explainable and transparent AI and multi-agent systems: 4th international workshop, EXTRAAMAS 2022, virtual event, May 9–10, 2022, revised selected papers, Springer Nature 2022 : 57-71
Malhi, Avleen; Apopei, Vlad; Madhikermi, Manik; et al.
Mobile and Ubiquitous Systems: Computing, Networking and Services: 18th EAI International Conference, MobiQuitous 2021, Virtual Event, November 8-11, 2021, Proceedings, Springer 2022 : 513-519
Malhi, Avleen; Madhikermi, Manik; Huotari, Matti; et al.
Explainable and Transparent AI and Multi-Agent Systems: Third International Workshop, EXTRAAMAS 2021, Virtual Event, May 3–7, 2021, Revised Selected Papers, Springer 2021 : 83-96
Anjomshoae, Sule; Jiang, Lili; Främling, Kary
Lecture Notes in Computer Science, Springer 2021, Vol. 12688 : v-vi
Calvaresi, Davide; Najjar, Amro; Winikoff, Michael; et al.
AIxIA 2020 – Advances in Artificial Intelligence: XIXth International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence, Virtual Event, November 25–27, 2020, Revised Selected Papers, Springer 2021 : 3-18
Fouladgar, Nazanin; Alirezaie, Marjan; Främling, Kary
Proceedings of 1st Workshop on Explainable Agency in Artificial Intelligence, at 35th AAAI Conference on Artificial Intelligence, Virtual: 2021 : 110-114
Främling, Kary
Explainable and Transparent AI and Multi-Agent Systems: Third International Workshop, EXTRAAMAS 2021, Virtual Event, May 3–7, 2021, Revised Selected Papers, Springer 2021 : 55-62
Främling, Kary; Knapic̆, Samanta; Malhi, Avleen
Explainable and Transparent AI and Multi-Agent Systems: Third International Workshop, EXTRAAMAS 2021, Virtual Event, May 3–7, 2021, Revised Selected Papers, Springer 2021 : 39-54
Främling, Kary; Westberg, Marcus; Jullum, Martin; et al.
Applied Soft Computing, Elsevier 2021, Vol. 111
Huotari, Matti; Arora, Shashank; Malhi, Avleen; et al.
Machine Learning & Knowledge Extraction, MDPI 2021, Vol. 3, (3) : 740-770
Knapič, Samanta; Malhi, Avleen; Saluja, Rohit; et al.
ESANN 2021 proceedings, 29th European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning, ESANN 2021 : 593-598
Madhikermi, Manik; Malhi, Avleen; Främling, Kary
2021 Eighth International Conference on Social Network Analysis, Management and Security (SNAMS)
Malhi, Avleen; Madhikermi, Manik; Maharjan, Yaman; et al.
Computers in industry (Print), Elsevier 2021, Vol. 125
Mattila, Juri; Seppälä, Timo; Valkama, Pellervo; et al.
IEEE Access, IEEE 2021, Vol. 9 : 59231-59243
Najjar, Amro; Mualla, Yazan; Singh, Kamal Deep; et al.
CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Extended Abstracts (CHI '21 Extended Abstracts)
Omeiza, Daniel; Anjomshoae, Sule; Kollnig, Konrad; et al.
Sensors, MDPI 2021, Vol. 21, (8)
Yousefnezhad, Narges; Malhi, Avleen; Främling, Kary
Explainable and Transparent AI and Multi-Agent Systems: Third International Workshop on Explainable, Transparent AI and Multi-Agent Systems, EXTRAAMAS 2021, Virtual Event, May 3–7, 2021, Revised Selected Papers, Springer 2021 : 223-240
Zelvelder, Amber; Westberg, Marcus; Främling, Kary
Proceedings
Anjomshoae, Sule; Kampik, Timotheus; Främling, Kary
Proceedings of the Italian Workshop on Explainable Artificial Intelligence, Technical University of Aachen 2020 : 1-13
Fouladgar, Nazanin; Alirezaie, Marjan; Främling, Kary
Sensors, MDPI 2020, Vol. 20, (10)
Fouladgar, Nazanin; Främling, Kary
Explainable, Transparent Autonomous Agents and Multi-Agent Systems: Second International Workshop, EXTRAAMAS 2020, Auckland, New Zealand, May 9–13, 2020, Revised Selected Papers, Cham: Springer 2020 : 57-74
Främling, Kary
ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE)
Huotari, Matti; Arora, Shashank; Malhi, Avleen; et al.
IEEE Access, IEEE 2020, Vol. 8 : 224318-224342
Javed, Asad; Kubler, Sylvain; Malhi, Avleen; et al.
2020 16th international wireless communications & mobile computing conference, IWCMC, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 2020 : 1541-1548
Javed, Asad; Malhi, Avleen; Främling, Kary
IEEE Access, IEEE 2020, Vol. 8 : 211973-211985
Javed, Asad; Malhi, Avleen; Kinnunen, Tuomas; et al.
Journal of Grid Computing, Springer 2020, Vol. 18 : 57-80
Javed, Asad; Robert, Jérémy; Heljanko, Keijo; et al.
EXTRAAMAS: International Workshop on Explainable, Transparent Autonomous Agents and Multi-Agent Systems: Explainable, Transparent Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, Switzerland: Springer Nature 2020 : 129-146
Malhi, Avleen; Knapic, Samanta; Främling, Kary
Proceedings of the 12th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, SciTePress 2020 : 216-225
Monga, Hitesh Chander; Kinnunen, Tuomas; Malhi, Avleen; et al.
IJCAI-PRICAI 2020 Workshop on explainable artificial intelligence (XAI): Proceedings
Westberg, Marcus; Främling, Kary
Journal of Network and Computer Applications, Elsevier 2020, Vol. 171
Yousefnezhad, Narges; Malhi, Avleen; Främling, Kary
2020 IEEE 18th International Conference on Industrial Informatics (INDIN), IEEE 2020 : 321-326
Yousefnezhad, Narges; Malhi, Avleen; Kinnunen, Tuomas; et al.
Explainable, transparent autonomous agents and multi-agent systems: first international workshop, EXTRAAMAS 2019, Montreal, QC, Canada, May 13–14, 2019, revised selected papers, Springer 2019 : 95-109
Anjomshoae, Sule; Främling, Kary; Najjar, Amro

Forskargrupper

Forskningsledare
Förklarande AI

Från om med vårterminen 2021 undervisar jag på kursen Bearbetning och visualisering av data (5DV217)