"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-12-14 Uppdaterad: 2023-12-07, 10:40

Många nya forskningsprojekt vid institutionen för datavetenskap

NYHET Institutionen för datavetenskap har under de senaste åren lyckats rekrytera flera världsledande forskare inom bland annat dataintegritet, datasäkerhet, ansvarsfull AI, vetenskapliga beräkningar och människans interaktion med robotar och system. Många nya och spännande forskningsprojekt får nu över 30 miljoner i forskningsmedel.

Text: Victoria Skeidsvoll

Det handlar om medel från Horisont Europa, EU:s viktigaste program för forskning och innovation, Vetenskapsrådet, Sveriges största statliga forskningsfinansiär, och Cancerfonden. Projekt och forskare vid institutionen för datavetenskap som beviljats stöd är:

Horisont Europa

CEEC 

Exascale computing erbjuder superdatorprestanda som kan beräkna nyckfylla och komplexa fenomen. CEEC är specialiserat på numeriska simuleringar av turbulens. Här får universitetslektor Roman Iakymchuk, samt professorerna Martin Berggren, Paolo Bientinesi och Eddie Wadbro cirka 11,3 miljoner för sitt arbete. 

Skills4EOSC

Det europeiska öppna forskningsmolnet är en EU-satsning på en virtuell miljö där det går att dela och återanvända forskningsdata. Professor Paolo Bientinesi beviljas drygt 2,6 miljoner för sin del i utlysningen Supporting an EOSC-ready digitally skilled workforce. 

LEMUR

Ett doktorandnätverk inom maskinlärning och AI med målet att lära datorer att hantera flera datarepresentationer samtidigt. Här beviljas professor Virginia Dignum samt biträdande universitetslektor Monowar Bhuyan drygt 3,1 miljoner SEK. 

AEQUITAS 

Skapar en plattform för kontroll av AI-baserade beslutsstödssystem så att lösningarna inte förstärker fördomar, partiskhet och diskriminering. Här får professor Virginia Dignum, samt universitetslektor Lili Jiang och förste forskningsingenjör Andrea Aler Tubella drygt 4,9 miljoner.

COMFORT 

Stora mängder komplexa forskningsdata är fortfarande en utmaning inom hälso- och sjukvården. Beräkningsmetoder har stor potential att möjliggöra överlägsna strategier för patientstratifiering jämfört med etablerad klinisk praxis, vilket i sin tur är en förutsättning för att utveckla effektiva metoder för personlig medicin. Detta projekt kommer att stödja utvecklingen av strategier och beräkningsmodeller som styrs av slutanvändarnas behov. Här får professor Virginia Dignum och universitetslektor Lili Jiang 7,3 miljoner kronor.

SovereignEdge.Cognit

Ett projekt som syftar till att skapa ett kognitivt och server-löst ramverk för Cloud-Edge-kontinuitet. Universitetslektor Paul Townend, biträdande universitetslektor Monowar Bhuyan samt professor Erik Elmroth har beviljats mer än 7 miljoner kronor för sin del i detta spännande projekt.
Läs mer om beviljade medel från Horisont Europa här

Cancerfonden

Universitetslektor Tommy Löfstedt får 2,4 miljoner SEK för projektet "A step towards using population-level data to improve automated".
Läs mer om beviljade forskningsmedel från Cancerfonden här.

Vetenskapsrådet 

Professor Kary Främling får 3,6 miljoner SEK för projektet "Hur förklarande AI kan bli förståelig med hjälp av CIU". 

Universitetslektor Kai-Florian Richter får 3,7 miljoner för projektet "Strategier för autonoma system för att lösa tvetydigheter i människa-system interaktion". 

Professor Vicenc Torra får 3,7 miljoner SEK för projektet "Integritet och komplexa data". 

Professor Thomas Hellström får 3,7 miljoner för projektet "Robotar med kausala förmågor".

Xuan-Son Vu, postdoktor, medverkar också i projektet "Mormor Karl är 27 år: Automatisk pseudonymisering av forskningsdata", ett projekt vid Göteborgs universitet som beviljats 18 miljoner. Läs mer om beviljade medel från Vetenskapsrådet här. 

Snart kan du också läsa mer om dessa projekt.