"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Leif Sundberg

Leif Sundberg

Jag bedriver forskning och undervisning på bred front inom informatik, inklusive studier om AI, e-förvaltning ("digital government") och teknikfilosofi.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för informatik
Plats
MIT-huset, Campustorget 5, MIT.F.419 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har en bred repertoar med forskning inom informatik / informationssystem. Mina forskningsintressen inkluderar:

  • Användning av kodfri (eng: ”no-code”) AI inom forskning / undervisning / i organisationer.
  • E-förvaltning och värden.
  • Digitalt deltagande i offentlig sektor.
  • Digitalisering och teknikfilosofi.
  • Digitalisering och risksamhället.

Jag läste en stor del av min grundutbildning vid Umeå universitet, med kandidatexamina i filosofi respektive medie- och kommunikationsvetenskap. Dessa blev sedan mina huvudämnen i en gymnasielärarutbildning vid Mittuniversitetet.

Efter att ha arbetet som lärare och webbredaktör / strateg i offentlig sektor påbörjade jag mina doktorsstudier i Informationssystem vid Mittuniversitetet 2014. 2019 disputerade jag med avhandlingen "The Relation Between Digital Technology and Values: Thinking Through Multiple Technologies". Avhandlingen vann andra plats i Svenska Informationssystemsakademins (SISA) Börje Langefors-pris 2020.

2021-2022 var jag postdoktor vid Umeå universitet.

2023 anställdes jag som universitetslektor vid institutionen för informatik. Jag agerar även som forskare på deltid vid Mittuniversitetet.

Länkar:

Leif Sundberg at Google Scholar.

Leif Sundberg vid Mittuniversitetet

Journal of Information Systems Education, Vol. 35, (1)
Sundberg, Leif; Holmström, Jonny
Information Polity
Karlström, David; Lidén, Gustav; Sundberg, Leif
DBOSI 2022, 4th Nordic Workshop on Digital Foundations of Business, Operations, Strategy and Innovation, Umeå, Sweden, February 10-11, 2022
Kostis, Angelos; Sundberg, Leif; Holmström, Jonny; et al.
Americas Conference on Information Systems (AMCIS), Minneapolis, MN, USA, August 10-14, 2022
Sundberg, Leif; Holmström, Jonny
Americas Conference on Information Systems (AMCIS), Minneapolis, MN, USA, August 10-14, 2022
Sundberg, Leif; Holmström, Jonny

Jag undervisar i följande kurser vid institutionen för informatik:

  • AI och samhälle.
  • AI for business.
  • Projektledning.
  • Handledning av kandidatuppsatser.