"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lotta Vingsle

Jag arbetar med undervisning och forskning inom utbildningsvetenskap och mina huvudsakliga områden är formativ bedömning samt språk och matematik.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Roll: Biträdande prefekt, Ställföreträdande prefekt
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning

I min forskning kring formativ bedömning är jag främst intresserad av hur lärare kan stödja elever att bli (del)ägare av sitt matematiklärande. I området språk och matematik är mitt forskningsintresse främst den roll som språket i form av argumentation och symboler spelar i matematiklärandet. Inom Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM) är jag sammankallande i gruppen Praktiknära forskning som arbetar för att skapa hållbara mötesplatser mellan forskare och skolverksamheten.

Journal of Mathematical Behavior, Elsevier 2023, Vol. 72
Wikström Hultdin, Ulrika; Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas; et al.
Proceedings of the 45th conference of the international group for the psychology of mathematics education, Alicante: Psychology of Mathematics Education (PME) 2022 : 178-
Bergqvist, Ewa; Vingsle, Lotta; Österholm, Magnus; et al.
MADIF-12, The twelfth Research Seminar in Mathematics Education by SMDF, Växjö, Sweden, January 14-15, 2020.
Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas; Vingsle, Lotta; et al.
MADIF-12, The twelfth Research Seminar in Mathematics Education by SMDF, Växjö, Sweden, January 14-15, 2020.
Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas; Vingsle, Lotta; et al.
ICT in mathematics education: the future and the realities: Proceedings of MADIF 10 The tenth research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education Karlstad, January 26–27, 2016. Göteborg: SMDF, Göteborg: 2017 : 135-144
Palm, Torulf; Andersson, Catarina; Boström, Erika; et al.
Nordisk matematikkdidaktikk, Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning 2017, Vol. 22, (3) : 25-50
Palm, Torulf; Andersson, Catarina; Boström, Erika; et al.
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 77
Vingsle, Charlotta
Proceedings of the Ninth Conference of the European Society for Reseach in Mathematics Education (CERME9), European Society for Research in Mathematics Education 2015 : 3172-3173
Vingsle, Lotta
Nionde Matematikdidaktiska forskningsseminariet (Madif9), Umeå, feb 4-5, 2014
Vingsle, Charlotta
Licentiatavhandlingar i pedagogiskt arbete, 15
Vingsle, Charlotta
CERME 8, 5th- 10thFebruary 2013, Antalya, Turkey
Andersson, Catarina; Vingsle, Charlotta; Palm, Torulf