Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 december 2020)

printicon
Personalbild Lotta Vingsle

Lotta Vingsle

Jag arbetar med undervisning och forskning inom utbildningsvetenskap och mina huvudsakliga områden är formativ bedömning samt språk och matematik.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning

I min forskning kring formativ bedömning är jag främst intresserad av hur lärare kan stödja elever att bli (del)ägare av sitt matematiklärande. I området språk och matematik är mitt forskningsintresse främst den roll som språket i form av argumentation och symboler spelar i matematiklärandet. Inom Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM) är jag sammankallande i gruppen Praktiknära forskning som arbetar för att skapa hållbara mötesplatser mellan forskare och skolverksamheten.

2020
MADIF-12, The twelfth Research Seminar in Mathematics Education by SMDF, Växjö, Sweden, January 14-15, 2020.
Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas; Vingsle, Lotta; et al.
2020
MADIF-12, The twelfth Research Seminar in Mathematics Education by SMDF, Växjö, Sweden, January 14-15, 2020.
Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas; Vingsle, Lotta; et al.
2017
Nordisk matematikkdidaktikk, Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning 2017, Vol. 22, (3) : 25-50
Palm, Torulf; Andersson, Catarina; Boström, Erika; et al.
2017
ICT in mathematics education: the future and the realities: Proceedings of MADIF 10 The tenth research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education Karlstad, January 26–27, 2016. Göteborg: SMDF, Göteborg: 2017 : 135-144
Palm, Torulf; Andersson, Catarina; Boström, Erika; et al.
2017
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 77
Vingsle, Charlotta
2015
Proceedings of the Ninth Conference of the European Society for Reseach in Mathematics Education (CERME9), European Society for Research in Mathematics Education 2015 : 3172-3173
Vingsle, Lotta
2014
Nionde Matematikdidaktiska forskningsseminariet (Madif9), Umeå, feb 4-5, 2014
Vingsle, Charlotta
2014
Licentiatavhandlingar i pedagogiskt arbete, 15
Vingsle, Charlotta
2013
CERME 8, 5th- 10thFebruary 2013, Antalya, Turkey
Andersson, Catarina; Vingsle, Charlotta; Palm, Torulf