"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Magdalena Sjöberg

Jag är sociolog och arbetar som post doktor vid institutionen för socialt arbete. Mina huvudsakliga forskningsområden är: socialt hållbara samhällen, barn- och familjeforskning, samt digitalisering.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är sociolog och arbetar som post doktor vid institutionen för socialt arbete. Mina huvudsakliga forskningsområden är: socialt hållbara samhällen, barn- och familjeforskning, samt digitalisering, där jag främst studerar socialt utsatta grupper utifrån genusperspektiv där betydelser av normer och stigmatiseringsprocesser belyses.   

Mitt post doktor projekt genomförs i anslutning till professor Malin Erikssons forskning Socialt kapital som resurs i planering och design av socialt hållbara och hälsofrämjande bostadsområden, där den longitudinella enkätstudien. Post doktor projektet identifierar nyckelfaktorer i planering av socialt hållbara bostadsområden och samhällen, vilket i förlängningen undviker utvecklingen av särskilt utsatta områden. Vidare genomförs två litteratursammanställningar en med fokus på barns sociala kapital på bostadsområdesnivå, och en som undersöker begreppet social hållbarhet i relation till socialt arbete.

Intresserar mig även för normer om gott moderskap, digitala föräldraskapskulturer och föräldraskapsstöd, utvärdering, stigmatisering och normer i relation till etnicitet och bilden av den andre.

Jag är även del i styrelsen för Future Faculty

Gender and Education, Routledge 2020, Vol. 32, (5) : 682-696
Silfver, Eva; Maritha, Jacobsson; Arnell, Linda; et al.
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet
Sjöberg, Magdalena
Feminism and Psychology, London: Sage Publications 2018, Vol. 28, (3) : 355-372
Sjöberg, Magdalena; Bertilsdotter Rosqvist, Hanna
Feminism and Psychology, Vol. 27, (3) : 318-335
Sjöberg, Magdalena; Bertilsdotter-Rosqvist, Hanna
Journal of technology in human services, Abingdon: Routledge 2017, Vol. 35, (3) : 247-270
Sjöberg, Magdalena; Lindgren, Simon
Social Work in Public Health, Abingdon: Routledge 2015, Vol. 30, (6) : 516-533
Hjelte, Jan; Sjöberg, Magdalena; Westerberg, Kristina; et al.
Familjepeppen: en föräldrastödsatsning i Umeåregionen, Umeå: Umeå kommun 2013 : 13-18
Hjelte, Jan; Hyvönen, Ulf; Sjöberg, Magdalena

Undervisar på grund-och avancerad nivå.