"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Ungdomar på ungdomsgård.

Bild: Per-Olof Sedin, Örnskoldsviks kommun

Att skapa ett lokalt integrerat och ändamålsenligt stödsystem

Hur kan unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) få stöd?

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet

Det övergripande syftet med detta doktorandprojekt i samarbete med Örnsköldsviks kommun är att etablera en kunskapsbas för utvecklingen av ett lokalt integrerat och ändamålsenligt stödsystem för unga som varken studerar eller arbetar (UVAS).

Doktorand och handledare

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2028-08-01

Finansiering

Företagsforskarskolan, 50 procent

Örnsköldsviks kommun, 50 procent

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Institutionen för socialt arbete, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Situationen för unga människor i åldrarna 16-29 år som varken arbetar eller studerar har fått betydande uppmärksamhet både i Sverige och internationellt under det senaste decenniet. Det finns stor förståelse för orsakerna och konsekvenserna av det utanförskap som dessa unga individer upplever.

Dock saknas kunskap om hur man ska utforma stödsystem som effektivt möter den heterogena gruppens komplexa behov och öka sysselsättningen hos ungdomar som står långt ifrån både arbetsmarknads- och utbildningssystem. Mer specifikt finns det en brist på konkreta, praktiska exempel som visar hur kommuner bör arbeta på ett integrerat och ändamålsenligt sätt för att stödja unga individer som har hamnat utanför arbetsmarknaden och utbildningssystemet.

Syftet med detta doktorandprojekt är att lägga en kunskapsgrund för utvecklingen av ett lokalt sammanhängande och ändamålsenligt stödsystem för unga i åldrarna 16-29 år som varken arbetar eller studerar (UVAS), i Örnsköldsviks kommun. Vidare är de specifika målen med projektet att:

1. Få fördjupad förståelse för vilka behov av samhälleligt stöd som UVAS har.

2. Få ökad kunskap om hur offentliga aktörer bör samverka för att nå UVAS som ”står utanför” det samhälleliga stödsystemet.

3. Få ökad kunskap om hur offentliga aktörer bör samverka för att tillgodose behoven av samhälleligt stöd som UVAS ”inne i systemet” har.

4. Få ökad kunskap om hur offentliga och privata aktörer bör samverka för att UVAS ska ta sig ”ut ur systemet” genom en meningsfull sysselsättning.

Med ovanstående mål vilka utgår från ungdomarnas behov (mål 1) och samverkan i tre olika delar av stödprocessen (mål 2–4) kommer projektet att flytta fram den nationella och internationella forskningsfronten inom UVAS-området. Detta genom att ta helhetsgrepp, dels på ungdomarnas komplexa stödbehov, dels på den offentliga sektorns roll att i samverkan och tillsammans med andra aktörer möta behoven. Den primära styrkan med projektet ligger i integreringen mellan dessa två områden – UVAS behov av och tillgång till stöd – vilket kommer lägga en kunskapsgrund för utvecklingen av ett sammanhängande och ändamålsenligt stödsystem i Örnsköldsviks kommun.

Senast uppdaterad: 2024-03-01