"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Marta Bally

Universitetslektor i virologi

Biträdande föreståndare för Umeå Centre for Microbial Research, UCMR.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
6F och 6M, Universitetssjukhuset by 6 o 24 Umeå universitet, 901 85 Umeå
Anknytning
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Wallenberg Molecular Medicine Fellow – Virus-membraninteraktioner

Plasmamembranets komplexa och dynamiska natur är avgörande för de många fysiologiska processer som sker på cellytan. Den virala infektionscykeln börjar och slutar med cellyteinteraktioner, från att hitta målcellen för infektion till att virusavkomma flyr. Att förstå mekanismerna som ligger bakom hur virus interagerar med cellytan är därför väsentligt för att utforma virala terapier.

Min grupp använder ett multidisciplinärt tillvägagångssätt baserat på kombinationen av in vitro-cellyte mimics av varierande komplexitet och levande cell-mikroskopi för att belysa dessa mekanismer. Just nu är min grupp särskilt fokuserad på mekanismerna som modulerar bindningen och frisättningen av Herpes simplex virus (HSV) från kolhydrater på cellytan. Dessutom utvecklar och implementerar vi bioanalytiska analyser för att detektera, sortera och karakterisera virus på enstaka partikelnivå för att bättre förstå rollen av populationsheterogenitet i viruspopulationer. Slutligen utvecklar vi också biosensorplattformar för testning av antivirala läkemedel.

För mer information, besök gruppens externa webbsida: https://ballylab.com/

Journal of Virology, Vol. 97, (10)
Becker, Miriam; Conca, Dario Valter; Dorma, Noemi; et al.
Annual review of virology, Annual Reviews 2023, Vol. 10, (1) : 283-304
Olofsson, Sigvard; Bally, Marta; Trybala, Edward; et al.
PLoS Pathogens, Public Library of Science 2023, Vol. 19, (2)
Pulkkinen, Lauri Ilmari Aurelius; Barrass, Sarah Victoria; Lindgren, Marie; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Proceedings of the National Academy of Sciences 2022, Vol. 119, (25)
Liu, Kang-Cheng; Pace, Hudson; Larsson, Elin; et al.
eLIFE, eLife Sciences Publications, Ltd 2022, Vol. 11
Nadeem, Aftab; Berg, Alexandra; Pace, Hudson; et al.
Langmuir, American Chemical Society (ACS) 2022, Vol. 38, (8) : 2550-2560
Norling, Karin; Sjöberg, Mattias; Bally, Marta; et al.
BMC Biology, BioMed Central 2021, Vol. 19, (1)
Alqabandi, Maryam; de Franceschi, Nicola; Maity, Sourav; et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, Springer 2021, Vol. 413 : 7157-7178
Bally, Marta; Block, Stephan; Höök, Fredrik; et al.
Handbook of lipid membranes: molecular, functional, and materials aspects, CRC Press 2021 : 241-269
Bally, Marta; Pace, Hudson; Höök, Fredrik
Mucosal Immunology, Springer Nature 2021, Vol. 14, (2) : 523-536
Bernasconi, Valentina; Norling, Karin; Gribonika, Inta; et al.
Cells, MDPI 2021, Vol. 10, (7)
Kirui, Jared; Abidine, Yara; Lenman, Annasara; et al.
PLoS Pathogens, Public Library of Science 2021, Vol. 17, (3)
Nadeem, Aftab; Alam, Athar; Toh, Eric; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 118, (47)
Nadeem, Aftab; Nagampalli, Raghavendra; Toh, Eric; et al.
Viruses, MDPI 2021, Vol. 13, (5)
Trybala, Edward; Peerboom, Nadia; Adamiak, Beata; et al.
Langmuir, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 36, (33) : 9693-9700
Joemetsa, Silver; Joyce, Paul; Lubart, Quentin; et al.
Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP, Royal Society of Chemistry 2020, Vol. 22, (16) : 8781-8790
Lubart, Quentin; Hannestad, Jonas K.; Pace, Hudson; et al.
Biophysical Journal, Cell Press 2020, Vol. 118, (3) : 348A-349A
Lubart, Quentin; Levin, Sune; Block, Stephan; et al.
Journal of Biological Chemistry, Elsevier 2020, Vol. 295, (47) : 15974-15987
Rimkute, Inga; Thorsteinsson, Konrad; Henricsson, Marcus; et al.
Analytical Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 92, (23) : 15336-15343
Thorsteinsson, Konrad; Olsén, Erik; Schmidt, Eneas; et al.
European Biophysics Journal, Springer 2019, Vol. 48 : S41-S41
Bally, Marta
ACS Chemical Biology, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 14, (3) : 534-542
Delguste, Martin; Peerboom, Nadia; Le Brun, Gregoire; et al.
Frontiers in Chemistry, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 7
Emilsson, Gustav; Röder, Evelyn; Malekian, Bita; et al.
23rd International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, MicroTAS 2019, Basel, Switzerland, 27-31 October, 2019.
Lubart, Quentin; Levin, Sune; Block, Stephan; et al.
ACS - Infectious Diseases, American Chemical Society (ACS) 2018, Vol. 4, (6) : 944-953
Peerboom, Nadia; Schmidt, Eneas; Trybala, Edward; et al.
Achour, Cyrinne; Bhattarai, Devi Prasad; Esteva-Socias, Margalida; et al.

Forskargrupper