"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-12-02 Uppdaterad: 2022-12-05, 09:42

DN Debatt: "Nej, din chef är troligtvis inte psykopat"

NYHET Det är en modern myt att många chefer är psykopater och narcissister. Var tredje anställd uppger att de ofta eller alltid möter destruktivt ledarskap, vilket pekar tydligt mot att ovanliga personlighetsdrag inte är förklaringen. Våra studier visar att dåliga chefer snarare skapas av arbetsmiljön än av egen inneboende natur, skriver fem forskare i psykologi.

Det är många som sprider uppfattningen om att bristande ledarskap beror på brister i chefens personlighet. Det påstås i både dagspress, kvällspress och böcker att chefer oftare än andra är psykopater, och som medarbetare kan man testa om man har en psykopat till chef. Det här är en missuppfattning som fått frodas alltför länge, och det är dags att ge en mer rättvisande bild av vad ett destruktivt ledarskap egentligen beror på.

I dagens DN skriver psykologiforskarna Susanne Tafvelin, Robert Lundmark, Mats Reinhold och Andreas Stenling från Institutionen för psykologi, Umeå universitet tillsammans med Ulrica von Thiele Schwarz från Mälardalens universitet en debattartikel i ämnet.

Länk till DN:s debattartikel 2022-12-10
https://www.dn.se/debatt/nej-din-chef-ar-troligtvis-inte-psykopat/

Läs mer om forskningsprojektet
"När det brister: orsaker till och förekomst av destruktivt ledarskap i svenskt arbetsliv"

Ladda ner guiden
När det brister: En guide till organisationer som vill förebygga destruktivt ledarskap