Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Mattias Sjölander

Mattias Sjölander

Doktorand i miljöarkeologi med fokus mot miljörekonstruktioner och bosättningsmönster. Projektassistent inom VISEAD, med import av nya data till SEAD databasen.

Kontakt

E-post
Plats
A, Humanisthuset Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Projektassistent (tjänstledig) vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Arkeologi
Anknytning
Doktorand vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Arkeologi

Jag är både doktorand i miljöarkeologi och projektassistent inom VISEAD projektet som drivs vid det Miljöarkeologiska laboratoriet.

Doktorandsstudier

Inom mitt doktorandsprojekt studerar jag förändringen av miljön och förhistoriska bosättningsmönster i Norrland. Mitt intresse ligger i att applicera nya analytiska metoder på arkeologiskt boplatsmaterial för att kunna diskutera relationerna mellan boplatserna i området, och hur dessa har förändrats. Jag kommer även sammanställa utförda pollenanalyser inom Norrland, och klimatdata, för att studera vegetations-, klimat-, och landskapsförändringar.

VISEAD projektet

Mitt arbete som projektassistent inom VISEAD projektet berör främst sammanställning, kvalitetssäkring, och import av nya datatyper till SEAD databasen. Dessa data kommer från keramiska, dendrokronologiska samt isotop- och lipidanalyser.

2018
Encyclopedia of global archaeology
Buckland, Philip I.; Sjölander, Mattias; Eriksson, Erik J.
2017
Populär arkeologi, (5) : 28-31
Buckland, Philip I.; Sjölander, Mattias