"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Monica Liljeström

Jag tillhör forskningsområdet Lärande och IKT (LIKT) och  bedriver forskning, didaktiskt utvecklingsarbete och undervisning  i sammanhang av  lärande på nätet.

Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag undervisar för nävarande framför allt  inom pedagogik A-C som bedrivs helt på nätet. Mina forskningsintressen är lärande på nätet och digitalisering i största allmänhet, specialpedagogik och utvärdering och bedömning. Sedan min anställning som adjunkt 2001 har jag fått möjlighet att doktorera (2010) och har sedan dess varit verksam som lektor inom specialpedagog- och speciallärarprogrammen, våra kurser i pedagogik och våra HR-kurser på nätet. Min forskning har framför allt kretsat kring didaktiska aspekter av undervisning och lärande på nätet, vilket genom åren även lett till olika projekt med fokus på att utveckla formerna för institutionens egna nätkurser.
Läs mer om profilområdet LIKT

Communication technologies in education: Proceedings of ICICTE 2022, International Conference on Information Communications Technologies in Education 2023 : 58-68
Liljeström, Monica; Paulin, Hanna
ICICTE 2019 Proceedings, ICICTE 2019 2019 : 21-30
Liljeström, Monica; Paulin, Hanna; Holmgren, Carina
Digitalisering av högre utbildning, Lund: Studentlitteratur AB 2018 : 95-98
Adenling, Elinor; Liljeström, Monica
Digitalisering av högre utbildning, Lund: Studentlitteratur AB 2018 : 91-94
Liljeström, Monica
ICICTE 2017 Proceedings: The International Conference on Information Communication Technologies in Education 2017, Rhodes, Greece: ICICTE 2017 2017 : 318-328
Liljeström, Monica; Gu, Limin; Holmgren, Robert; et al.
The University of the Fraser Valley Research Review, Canada: University College of the Fraser Valley 2011, Vol. 4, (1) : 53-64
Hult, Agneta; Liljeström, Monica
Mer om nätbaserad utbildning: fördjupning och exempel, Lund: Studentlitteratur 2011 : 177-194
Hult, Agneta; Liljeström, Monica
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 96
Liljeström, Monica
Collaborative technologies and applications for interactive information design: Emerging trends in user experiences, Pennsylvania: IGI Global 2009 : 52-66
Liljeström, Monica
Readings in Technology and Education: Proceedings of ICICTE 2009, University of the Fraser Valley Press 2009 : 505-515
Liljeström, Monica; Hult, Agneta
Proceedings of ICICTE 2008: Readings in Technology and Education : 557-568
Liljeström, Monica
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, Umeå: Umeå universitet. Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008, Vol. 15, (3-4) : 115-132
Liljeström, Monica; Hult, Agneta; Stödberg, Ulf
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 20
Liljeström, Monica
European Conference on Educational Research, Dublin, Ireland
Hult, Agneta; Liljeström, Monica
Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, Härnösand 2004
Liljeström, Monica

Forskningsprojekt

22 april 2019 till 22 juni 2020
15 september 2007 till 30 september 2009