Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personalenheten

Anställda medarbetare

Birgitta Berglund, system/lönespecialist

Arbetar med löneadministration inom förvaltningen och samhällsvetenskaplig fakultet och systemadministration för lönesystemet Primula.

Eva-Marie Åslin, lönespecialist

Lönespecialist för hela Humanistiska Fakulteten samt Socialt Arbete, Statsvetenskap, UB och ARCUM.

Hanna Karlsson, administratör

Som administratör vid Personalenheten arbetar jag med enhetens kommunikation, ekonomifrågor, utbildningsadministration samt allmän administration för enheten.

Lars Nordlander, chef, personal

Personalchef vid Umeå universitet sedan januari 2016. Tidigare prefekt vid institutionen för socialt arbete. Disputerade 2006 med avhandlingen "Socialarbetares kunskapsanvändning i praktiken".

Mikaela Hammarstedt, utvecklingskonsult

Arbetar som samordnare inom området lika villkor samt som HR-stöd till några av universitetsförvaltningens chefer.

Susanne Sundqvist, utvecklingskonsult

Arbetar främst med lönebildningsfrågor såsom lönerevision, förhandlingar lokala löneavtal, lönekartläggning, utbildning, rådgivning, befattningar, bestakoder.

Ulla Nordlinder, utvecklingsledare

I min roll som utvecklingsledare på personalenheten arbetar jag främst med organisations- och verksamhetsutveckling.