Hoppa direkt till innehållet

Centrum för samisk forskning (Cesam) - Vaartoe

Anställda medarbetare

Isabelle Brännlund, samordnare, forskning

Forskningssamordnare och historiker på Vaartoe - Centrum för samisk forskning. Mitt övergripande forskningsintresse rör Sápmis och norra Sveriges historia.