"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rebecca Tapper

Mitt doktorandprojekt tittar på hälsoeffekter av köldexponering i arktiskt klimat med fokus på ett hållbart arbetsliv. Projektet ingår i den arktiska forskarskolan.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Anknytning
Anknuten som doktorand till Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) Enhet: Arktisk forskarskola med inriktning mot hållbar utveckling

Jag är doktorand på Avdelningen för hållbar hälsa och mitt doktorandprojekt tittar på hälsoeffekter av köldexponering i arktiskt klimat med fokus på ett hållbart arbetsliv. Min inriktning handlar framför allt kring köldprevention, riskbedömningar och subjektiva upplevelser av köldexponering inom arbetslivet. Doktorandprojektet ingår i den arktiska forskarskolan.

Min bakgrund

2016 tog jag min kandidatexamen inom socialpsykologi och har sedan dess arbetat inom den offentliga sektorn med bland annat arbetsmiljö, organisationsutveckling och socialt stöd till såväl individer som personalgrupper. Detta har utvecklat mitt intresse för det preventiva arbetet med avsikt att kunna uppnå ett hållbart arbetsliv. 2022 tog jag två magisterexamina i Arbetsliv och Hälsa samt i Beslut, Risk och Policy analys och har nu påbörjat mitt doktorandprojekt.

Privat är jag intresserad av utomhusaktiviteter och förundras över kylans påverkan på oss som individer men även dess påverkan samhällsmässigt och globalt. Då klimatförändringarna och hållbar utveckling har präglat min ungdom kändes det naturligt att kombinera mina intressen kring hållbart arbetsliv och kyla i mitt forskningsprojekt.

Varför mäta köldexponering?

Att mäta köldexponering har många fördelar då det både kan hjälpa oss att förebygga ohälsa och förbättra aspekter såsom prestation, effektivitet, produktivitet och komfort. Genom globalisering och mer miljöfokuserade agendor genomsyrar vår omvärld, behöver vi hitta hållbara sätt för människor att leva och arbeta oavsett klimat – för att kunna ta tillvara och bevara jordens alla resurser.

Att arbeta preventivt gynnar inte bara företaget utan även samhället och individen – både ekonomiskt och hälsomässigt. Att kunna utveckla förståelsen för köldexponeringens påverkan både fysiskt och psykiskt ger därmed möjlighet till ett mer hållbart arbetsliv och en sundare arbetshälsa.

Forskargrupper

Gruppmedlem