"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Roger Marjavaara

Roger Marjavaara är docent i kulturgeografi med inriktning mot turism. Han är programsamordnare för Turismprogrammet. Fokus för forskningen är drivkrafter och effekter av turism och migration.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för geografi Enhet: Geografi
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 2& 3 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är Docent i kulturgeografi med inriktning mot turism och arbetar på Institutionen för geografi. Jag doktorerade vid Umeå universitet 2008 på en avhandling om fritidshusturism och undanträngning i Sverige (Second home tourism: The root to displacement in Sweden?). Jag har arbetat i turistbranschen som resesäljare, produktkoordinator och turistbyråchef. För närvarande är jag programsamordnare för Turismprogrammet.

Forskning:
Mitt forskningsintresse finns inom turism och mobilitet. Fritidshusturism är en central del i min forskning, men jag intresserar mig även för flygtransporter, turism och shopping, charterturism och effekten av artificiellt reproducerade miljöer. Jag har även intresserat mig för effekterna av AirBnB samt husvagnar/husbilar. Jag har även drivit ett, av Vetenskapsrådet finansierat, forskningsprojekt om "de dödas mobilitet" (2012-2015).

Jag har spenderat tid som gästforskare vid University of the West of England (Storbritannien) och University of Johannesburg (Sydafrika).

Jag är medlem i en rad internationella forskarnätverk, såsom International Geographical Union - Commission on the Geography of Tourism, Leisure and Global Change (IGUST), Nordic Tourism and Hospitality Research Society (NORTHORS) och International Smalls Island Studies Association (ISISA).

Min profil på Google Scholar; LinkedIn

Akademiska meriter:
Fil.Kand. (Högskolan i Kalmar 1997), Fil.Mag. (Umeå universitet 1998), Fil.Dr. (Umeå universitet 2008), Lektor (Umeå universitet 2009), Docent (Umeå universitet 2016).

Media:
Söderslätt skapade inte centrumdöd. Västerbottenskuriren, debattartikel, 2021-02-17
Myten om Umeås döende centrum. Västerbottenskuriren, debattartikel, 2020-05-01
Elitistiska handelsdebatten i Umeå saknar helt nyanser. Västerbottenskuriren, debattartikel, 2015-09-26
Inget motsatsförhållande mellan gruvnäring och turism. Västerbottenskuriren, debattartikel, 2014-04-26
Gruvnäringen är bra för turismen. Haparandabladet, debattartikel, 2014-04-25
Sista resan går till sommarstugan. Sveriges Radio Studio ett. 2012-06-24

Dödens geografi, Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi 2024 : 7-31
Marjavaara, Roger
Ymer, 144
Marjavaara, Roger
Urban Research and Practice
Adamiak, Czesław; Marjavaara, Roger
The international journal of tourism research, John Wiley & Sons 2022, Vol. 24, (4) : 536-549
Back, Andreas; Marjavaara, Roger; Müller, Dieter K.
Polar Geography, Taylor & Francis 2022, Vol. 45, (2) : 119-136
Marjavaara, Roger; Nilsson, Robert O.; Müller, Dieter K.
Historisk Tidskrift, Stockholm: Svenska Historiska Föreningen 2020, Vol. 140, (2) : 358-360
Marjavaara, Roger
Anthropos, Vol. 114, (1) : 273-275
Marjavaara, Roger
Turismen och resandets utmaningar, Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi 2019 : 53-77
Marjavaara, Roger; Müller, Dieter K.; Back, Andreas
Ikaros, Folkets bildningsförbund 2018, Vol. 15, (1) : 9-13
Back, Andreas; Marjavaara, Roger
The Routledge handbook of second home tourism and mobilities, Abingdon, Oxon: Routledge 2018 : 98-111
Hoogendoorn, Gijsbert; Marjavaara, Roger
Tourism Geographies, London: Routledge 2017, Vol. 19, (4) : 596-611
Back, Andreas; Marjavaara, Roger
Applied Mobilities, Routledge 2017, Vol. 2, (2) : 166-181
Marjavaara, Roger
Settlements at the edge: remote human settlements in developed nations, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2016 : 178-206
Carson, Doris A.; Cleary, Jen; de la Barre, Suzanne; et al.
Population, Space and Place, Vol. 22, (3) : 228-240
Marjavaara, Roger; Lundholm, Emma
Journal of Tourism History, Routledge 2015, Vol. 7, (1-2) : 179-181
Marjavaara, Roger
Tourism Planning & Development, Taylor & Francis 2015, Vol. 12, (3) : 251-265
Robertsson, Louise; Marjavaara, Roger
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Taylor & Francis Group 2013, Vol. 13, (4) : 281-298
Lundmark, Linda; Marjavaara, Roger
Geografiska Notiser, Vol. 71, (2) : 60-64
Marjavaara, Roger
Nyckeln till Svenska kyrkan: en skrift om organisation, verksamhet och ekonomi 2013, Uppsala: Svenska Kyrkan 2013 : 19-31
Marjavaara, Roger
Mortality, London: Routledge 2012, Vol. 17, (3) : 256-275
Marjavaara, Roger
Tijdschrift voor economische en sociale geografie, Vol. 103, (1) : 53-68
Müller, Dieter K.; Marjavaara, Roger
Tourism, Vol. 60, (3) : 293-305
Nordin, Urban; Marjavaara, Roger
Malmö: Liber AB 2011
Lundmark, Linda; Marjavaara, Roger; Müller, Dieter K.
Plan, Stockholm: Föreningen för samhällsplanering 2011, Vol. 65, (3) : 14-19
Müller, Dieter K.; Marjavaara, Roger; Nordin, Urban
Nordic Tourism: Issues and Cases, Channel View, Clevedon 2009 : -
Marjavaara, Roger
Tourism and Hospitality Planning & Development, Vol. 6, (3) : 207-219
Marjavaara, Roger
GERUM, ISSN 1402-5205
Marjavaara, Roger
Tourism Geographies, London: Taylor & Francis 2007, Vol. 9, (3) : 296-317
Marjavaara, Roger
Island Studies Journal, Charlottetown: Institute of Island Studies, University of Prince Edward Island 2007, Vol. 2, (1) : 27-46
Marjavaara, Roger
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Oslo: Taylor & Francis in coop. with the Norwegian School of Hotel Management in Stavanger 2007, Vol. 7, (3) : 202-222
Marjavaara, Roger; Müller, Dieter K.
Geografiska Notiser, (2-3) : 17-23
Marjavaara, Roger; Strömgren, Magnus
Turistdelegationen, Stockholm 2005
Lundmark, Linda; Marjavaara, Roger
Tourism, Vol. 53, (1) : 3-16
Lundmark, Linda; Marjavaara, Roger
PLAN - The Swedish Journal of Planning: English edition 2005-2006 : 15-19
Müller, Dieter K; Marjavaara, Roger
Recent Trends in Tourism: The Baltic and the World, Greifswald 2004 : 233-252
Marjavaara, Roger; Müller, Dieter K.
Plan : tidskrift för planering av landsbygd och tätorter, Stockholm: Föreningen för samhällsplanering 2004, (2-3) : 19-23
Müller, Dieter K.; Marjavaara, Roger
Åberg, Kajsa G.; Marjavaara, Roger

Jag undervisar primärt inom turismgeografi, men även på kurser i handelsgeografi och geografiska informationssystem (GIS). Jag handleder studenter på kandidat- och masternivå och agerar även som handledare för doktorander på forskarutbildningen. Jag är även delaktig i undervisningen på Geografilärarprogrammet. 2012 blev jag utsedd till Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pristagare.

Kurser jag undervisar på:

Introduktion till turism (2KG019), Destinationer (2KG018), Evenemang (2KG072), Turismplanering (2KG024), Handel & lokalisering (2KG050), 3D-modellering och siktanalys (2KG605), Transport-GIS (2KG604), Turism-GIS (2KG075), Detaljhandelns geografi (2KG071)

 

Kommentater från nomineringar och kursutvärderingar:

"En bra lärare med mycket bra föreläsningar som är tydlig och bra på att göra sig förstådd. Har humor och ger bra exempel vilket gör hans föreläsningar roliga att lyssna på" (Nomineringstext till Umeå studentkårs pedagogiska pris 2019).

”Bra föreläsningar och engagemang av Roger. Även fast jag har varit tveksam till denna kurs så har han fått mig intresserad” (Handel & lokalisering, HT-2019).

”Bra kurs som öppnar för kritiskt tänkande. Engagerad föreläsare som kommer med många bra exempel som gör det lättare att förstå teorier” (Handel & lokalisering, HT-2020).

"Roligaste kursen. Lärt mig så mycket, mitt intresse har växt enormt" (Handel & lokalisering, HT-2020).