Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon

Ronnie Berntsson

Forskningsgrupp Strukturbiologi av gram-positiva typ 4 sekretionssystem

För en full översikt över Ronnies forskning läs här:

https://www.biostruct.umu.se/principal-investigators/ronnie-berntsson/

Publikationslista på PubMed

 

Multiresistenta bakterier är idag ett stort och växande problem. Dessa bakterier får sina resistansgener framförallt via konjugativ genöverföring, oftast via ett proteinsystem som kallas Typ 4 Sektretionssystem eller T4SS. Majoriteten av alla multiresistenta bakterier som orsakar sjukhusinfektioner är gram-positiva, men än så länge vet vi väldigt lite om deras T4SS.
 
Målet med vår forskning är att kartlägga den molekylära strukturen och funktionen hos T4SS från gram-positiva bakterier. För att göra detta är våra huvudmetoder olika biokemiska tester kopplat till röntgenkristallografi och elektronmikroskopi. Vår forskning kommer att leda till en djupare förståelse av konjugation och därmed också hur gener som kodar för antibiotikaresistens sprids mellan bakterier.
 
En annan aspekt som gör gram-positiva T4SS intressanta är att de används inte bara för att sprida antibiotikaresistens, men också gener som kodar för olika virulensfaktorer. Resultaten från vår forskning kan då bana väg för att skapa nydanande läkemedel, då de-aktiveringen av T4SS leder till en modifiering av patogenen vilket leder till att immunförsvaret lättare kan ta hand om infektionen.

Forskningsledare

Ronnie Berntsson
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 35

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Forskningsområde

Molekylärbiologi och genetik