"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Ronnie Berntsson Lab

Forskargrupp Forskar om antibiotikaresistensöverföring mellan bakterier

Multiresistenta bakterier är idag ett stort och växande problem. Dessa bakterier får sina resistansgener framförallt via konjugativ genöverföring, oftast via ett proteinsystem som kallas Typ 4 Sektretionssystem eller T4SS. Majoriteten av alla multiresistenta bakterier som orsakar sjukhusinfektioner är gram-positiva, men än så länge vet vi väldigt lite om deras T4SS.
 
Målet med vår forskning är att kartlägga den molekylära strukturen och funktionen hos T4SS från gram-positiva bakterier. För att göra detta är våra huvudmetoder olika biokemiska tester kopplat till röntgenkristallografi och elektronmikroskopi. Vår forskning kommer att leda till en djupare förståelse av konjugation och därmed också hur gener som kodar för antibiotikaresistens sprids mellan bakterier.
 
En annan aspekt som gör gram-positiva T4SS intressanta är att de används inte bara för att sprida antibiotikaresistens, men också gener som kodar för olika virulensfaktorer. Resultaten från vår forskning kan då bana väg för att skapa nydanande läkemedel, då de-aktiveringen av T4SS leder till en modifiering av patogenen vilket leder till att immunförsvaret lättare kan ta hand om infektionen.

Läs mer om gruppen forskning 

Publikationslista på PubMed

Forskningsledare

Ronnie Berntsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 35

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Forskningsområde

Infektionsbiologi, Molekylärbiologi och genetik
Elektronmikroskopbild på gula prickar på blå botten
Nedbrytning av cellvägg nyckel vid spridning av resistens

Ett enzym bryter ned bakteriens cellvägg och underlättar överföring av antibiotikaresistens, visar studie.

Umeåforskare tar ledning i ung akademi

Ronnie Berntsson, docent i medicinsk kemi och biofysik, är ny ordförande för Sveriges unga akademi.

Fyra UCMR forskningsledare får bidrag till medeldyr utrustning

Fakultetsnämnderna beviljar Ronnie Berntsson, Felipe Cava, Gerhard Gröbner och Nicolò Maccaferri anslag.

Senast uppdaterad: 2023-12-07