Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Sofia Pulls

Doktorand i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor (tjänstledig) vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Litteraturvetenskap
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Doktorand i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning. 

Vad innebär egentligen kreativt skrivande? Varför vill man skriva, hur gör man och vem har möjlighet att lyckas? Kring dessa frågor kretsar mitt avhandlingsprojekt, i vilket handböcker för kreativt skrivande, utgivna i Sverige 1979–2015, samt ett antal gymnasieläromedel, analyseras. Genom diskursanalys undersöks vilka konstruktioner av skrivande och skrivande subjekt som framträder i böckerna, och hur dessa konstruktioner kan kopplas till samhälleliga tendenser.