"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sofia Pulls

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Litteraturvetenskap Roll: Biträdande prefekt, Ställföreträdande prefekt
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är lektor i litteraturvetenskap med inrikting mot kreativt skrivande och didaktik. Jag undervisar  på Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande, på fristående kursen i kreativt skrivande och även på lärarutbildningen. 

I min avhandling, Skrivande och blivande (2019) undersökte jag framställningen av skönlitterärt skrivande i svenska handböcker och gymnasieläromedel, utigivna i Sverige åen 1979-2015. Avhandlingen kretsar kring frågor om vad skönlitterärt skrivande egentligen är och innebär: Varför vill man skriva, hur gör man och vem har möjlighet att lyckas? De konstruktioner av skrivande och skrivande subjekt som framträder i böckerna kopplads till samhälleliga tendenser, samtidigt som avhandlingen visar hur beskrivningarna av det skönlitterära skrivandets – dess förutsättningar och möjligheter – har förändrats över tid. 

I min forskning intresserar jag mig för frågor som rör subjektivitet, didkatik, normer och ideologi, och efter avhandlingen har jag bland annat skrivit om plats och identitet i Sven-Ingvars låttexter, tillsammans med Linn Eckeskog. 

Skrivdidaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 131-151
Pulls, Sofia
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Svenskt visarkiv 2021, Vol. 6 : 36-56
Eckeskog, Linn; Pulls, Sofia
Tranströmer och det politiska, Lund: Ellerströms förlag 2020 : 101-116
Pulls, Sofia

Jag undervisar i litteraturvetenskap, kreativt skrivande samt på lärarutbildningen.