"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Stina Johansson

Stina Johansson är professor emerita. Hennes forskningsinriktning är social omsorg i vid mening, inkluderande omsorgsetik, social gerontologi, genus, mångfald och jämförande socialpolitik.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emerita till Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Stina Johansson är professor emerita vid Umeå Universitet där hon var professor i socialt arbete mellan 1999 och 2013. Hon är sociolog och disputerade i ämnet vid Uppsala universitet 1986 och blev docent vid samma universitet 1993. Innan hon kom till Umeå universitet var hon universitetslektor i sociologi vid Linköpings universitet. Johanssons har intresserat sig för den sociala omsorgen i vid mening, från omsorgens etik, till omsorgens professionalisering, personalintressen respektive intressen som grundar sig i behov hos mottagaren av den hjälp som erbjuds. Hon har i sin forskning särskilt betonat frågorna om genus och mångfald/kulturell diversitet i omsorgen. Johansson har publicerat tillsammans med forskare från Skandinavien, övriga Europa, Kina och Australien. Hon har också publicerat och redigerat läroböcker på temat social omsorg inom ämnet socialt arbete, avsedda för socionom-och andra relevanta utbildningar. 2014 utgavs av Policy Press boken Population Ageing from a Life Course Perspective som Johansson redigerat tillsammans med Kathrin Komp, Helsingfors Universitet.

Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 11
Cheng, Sheng-Li; Johansson, Stina; Liu, Shushan; et al.
Socialt arbete i äldreomsorg: professionell handläggning i teori och praktik, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2023 : 9-20
Elmersjö, Magdalena; Hultqvist, Sara; Johansson, Stina
Socialt arbete i äldreomsorg: professionell handläggning i teori och praktik, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2023 : 177-182
Elmersjö, Magdalena; Hultqvist, Sara; Johansson, Stina
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2023
Elmersjö, Magdalena; Hultqvist, Sara; Johansson, Stina
Socialt arbete i äldreomsorg: professionell handläggning i teori och praktik, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2023 : 77-98
Johansson, Stina
Nordic Social Work Research, Routledge 2021, Vol. 11, (4) : 293-305
Andersson, Katarina; Johansson, Stina
Tidsskrift for velferdsforskning, Oslo: Universitetsforlaget 2020, Vol. 23, (1) : 80-82
Johansson, Stina
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 41-55
Kalman, Hildur; Johansson, Stina
Social omsorg i socialt arbete: grunder och fördjupningar, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017 : 75-88
Andersson, Katarina; Johansson, Stina
Social omsorg i socialt arbete: grunder och fördjupningar, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017 : 163-186
Evertsson, Lars; Johansson, Stina
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017
Johansson, Stina
Social omsorg i socialt arbete: grunder och fördjupningar, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017 : 9-18
Johansson, Stina
Social omsorg i socialt arbete: grunder och fördjupningar, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017 : 239-251
Johansson, Stina
Social omsorg i socialt arbete: grunder och fördjupningar, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017 : 89-108
Johansson, Stina; Larsson, Annika Taghizadeh
The handbook of stress and health: a guide to research and practice, John Wiley & Sons 2017 : 605-629
Johansson, Stina; Sjölund, Maria
Social omsorg i socialt arbete: grunder och fördjupningar, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017 : 203-216
Sjölund, Maria; Johansson, Stina
Förändringsperspektiv på äldreomsorg: att leva som andra, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016 : 91-106
Johansson, Stina
Förändringsperspektiv på äldreomsorg: att leva som andra, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016 : 15-29
Johansson, Stina
International Social Work, Sage Publications 2016, Vol. 59, (6) : 922-937
Johansson, Stina; Cheng, Shengli
Förändringsperspektiv på äldreomsorg: att leva som andra, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016 : 169-173
Jönson, Håkan; Johansson, Stina; Harnett, Tove; et al.
Ageing & Society, Vol. 36, (9) : 1937-1960
Komp, Kathrin; Johansson, Stina
Förändringsperspektiv på äldreomsorg: att leva som andra, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016 : 9-13
Taghizadeh Larsson, Annika; Johansson, Stina; Harnett, Tove; et al.
The 12th conference of European Sociological Association, ESA; Differences, Inequalities and Sociological Imagination, August 25-28, Prague, Czech republic
Andersson, Katarina; Johansson, Stina; Feltenius, David
Population aging from a lifecourse perspective: critical and international approaches, Bristol: Policy Press 2015 : 183-202
Johansson, Stina
Population ageing from a lifecourse persepctive: critical and international approaches, Bristol: Policy Press 2015 : 239-250
Johansson, Stina; Komp, Kathrin
Population ageing from a lifecourse perspective: Critical and international approaches, Bristol: Policy Press 2015 : 1-10
Kathrin, Komp; Johansson, Stina
Socialvetenskaplig tidskrift, Umeå: Forsa Förbundet för forskning i socialt arbete 2014, (2) : 232-237
Johansson, Stina
Educational gerontology, Taylor & Francis 2014, Vol. 40, (6) : 442-457
Johansson, Stina; Ahnlund, Petra
The SAGE handbook of aging, work and society, London: Sage Publications 2013 : 363-378
Johansson, Stina
Kunskap i socialt arbete: Om villkor, processer och användning, Stockholm: Natur och kultur 2013 : 208-221
Johansson, Stina
International Journal of Social Welfare, Oxford UK and Malden USA: Blackwell Publishing 2012, Vol. 21, (1) : 44-52
Johansson, Stina; Leonard, Rosemary; Noonan, Kerrie
Etiska dilemman: Forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2012 : 39-54
Kalman, Hildur; Johansson, Stina
International Journal of Humanities and Social Science, Centre for Promoting Ideas 2012, Vol. 2, (7) : 21-33
Snellman, Fredrik; Johansson, Stina; Kalman, Hildur
IFAU-rapport, 2011:19
Ahnlund, Petra; Johansson, Stina
Journal of Advanced Nursing, Blackwell Publishing Ltd 2011, Vol. 67, (6) : 1305-1316
Fagerström, Lisbeth; Gustafson, Yngve; Johansson, Stina; et al.
Utvärdering i socialt arbete: Utgångspunkter, modeller och användning, Stockholm: Natur & Kultur 2011 : 218-233
Johansson, Stina
Productive Engagement in Later Life: Global Perspectives, Beijing: China Society Press 2011 : 107-122
Johansson, Stina
Konferens Etiska dilemman i kvalitativ forskning Umeå 16-17 juni, 2011
Kalman, Hildur; Johansson, Stina
Omsorg och mångfald, Malmö: Gleerups 2010 : 116-131
Andersson, Katarina; Johansson, Stina
Omsorg och mångfald, Malmö: Gleerups 2010 : 43-55
Evertsson, Lars; Johansson, Stina
Att vara socionom: från utbildad till erfaren, Lund: Studentlitteratur 2010 : 47-58
Johansson, Stina
Omsorg och mångfald, Malmö: Gleerups 2010 : 9-25
Johansson, Stina
Malmö: Gleerups 2010
Johansson, Stina
Omsorg och mångfald, Malmö: Gleerups 2010 : 99-115
Johansson, Stina; Malmström-Ehrling, Anna-Karin
Omsorg och mångfald, Malmö: Glerrups 2010 : 208-218
Mehta, Kalyani; Johansson, Stina
Tidskriften Socionomens forskningsöversikt, Stockholm: Akademikerförbundet SSR 2008, (6) : 70-82
Ahnlund, Petra; Johansson, Stina
Care work in crisis: Reclaiming the Nordic ethos of care, Lund: Studentlitteratur 2008 : 324-340
Ahnlund, Petra; Johansson, Stina
Socialvetenskaplig tidskrift, Lund: Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) 2008, Vol. 15, (2) : 135-151
Evertsson, Lars; Johansson, Stina
Care work in crisis: Reclaiming the Nordic ethos of care, Lund: Studentlitteratur 2008 : 275-282
Johansson, Stina