"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sven Arne Silfverdal

Jag är barnläkare och har mitt stora intresse i förebyggande insatser bland barn och ungdomar både nationellt och internationellt. Fram till 2021 var jag barnhälsovårdsöverläkare i Region Västerbotten och arbetar nu på timtid med i Swelife's Prevention barnfetma. Min forskning har rört infektionsepidemiologi, vaccinprövningar, amningensbetydelese för vaccinsvar, barns behov av D-vitamin, tidiga insatser mot fetma och förskolebarns psykiska mående. Jag arbetar i forsargrupper vid Umeå universitet såsom NorthPop och Saluts forskningsgrupp, i vaccinprövningar med EUs Vaccelerate och olika läkemedelsföretag.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Pediatrik
Plats
10, S-plan, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Jag har handlett två doktorandet till disputation; Urban Johansson Kostenniemi 2020 (bkteriell meningit) och Annelie Thorén 2022 (tidig intervention mot fetma). Jag hanleder Samuel Videholm vars fokus är socioekonomiska faktorers betydelse för infektionssjukdomsrisk. Deltar fn i hälsoekonomiska studier på pneumokockorsakade sjukdomstillsånd bl.s. med KI.   

JAMA Network Open, American Medical Association (AMA) 2024, Vol. 7, (1)
Mohanty, Salini; Johansson Kostenniemi, Urban; Silfverdal, Sven-Arne; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2024, Vol. 113, (2) : 276-285
Thorén, Annelie; Filipsson, Tobias; Englund, Erling; et al.
Infectious Diseases and Therapy
Trautmannsberger, Ilona; Plagg, Barbara; Adamek, Ina; et al.
Journal of Epidemiology and Community Health
Videholm, Samuel; Silfverdal, Sven-Arne; Gustafsson, Per E.
Archives of Disease in Childhood, BMJ Publishing Group Ltd 2024, Vol. 109, (3) : 195-200
Videholm, Samuel; Silfverdal, Sven-Arne; Gustafsson, Per E.
Journal of Allergy and Clinical Immunology, Elsevier 2024, Vol. 153, (2) : 461-470
Österlund, Jonas; Granåsen, Gabriel; Bodén, Stina; et al.
BMC Public Health, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Lwin, Min Wai; Timby, Erika; Ivarsson, Anneli; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2023, Vol. 112, (1) : 11-13
Silfverdal, Sven-Arne
Global Health Action, Taylor & Francis 2023, Vol. 16, (1)
Vaezghasemi, Masoud; Pulkki-Brännström, Anni-Maria; Lindkvist, Marie; et al.
SSM - Population Health, Elsevier 2023, Vol. 21
Vaezghasemi, Masoud; Vogt, Thomas; Lindkvist, Marie; et al.
BMJ Paediatrics Open, BMJ Publishing Group Ltd 2023, Vol. 7, (1)
Wennergren, Mattias; Berg, Karin; Frisk Cavefors, Ann-Sofie; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2023, Vol. 18, (7)
Zarabi, Natalie; Aldvén, Martina; Sjölander, Sigrid; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2022, Vol. 111, (2) : 391-400
Casabona, Giacomo; Habib, Md Ahsan; Povey, Michael; et al.
Archives of Disease in Childhood, BMJ Publishing Group Ltd 2022, Vol. 107, (3)
Falkenstein-Hagander, Kathy; Appelqvist, Emma; Frisk Cavefors, Ann-Sofie; et al.
Infectious Diseases, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 54, (7) : 514-521
Johansson Kostenniemi, Urban; Silfverdal, Sven-Arne
Pediatric Allergy and Immunology, Vol. 33, (9)
Kelderer, Fanny; Mogren, Ingrid; Eriksson, Catharina; et al.
Frontiers in Pediatrics , Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 10
Vaezghasemi, Masoud; Eurenius, Eva; Ivarsson, Anneli; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2021, Vol. 110, (7) : 2040-2044
Bhavsar, Amit; Mertsola, Jussi; Poulsen, Anja; et al.
Nutrients, MDPI 2021, Vol. 13, (7)
Lundkvist, Ellen; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Lundberg, Richard; et al.
Expert Review of Vaccines, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 20, (3) : 319-329
Mukherjee, Piyali; Akpo, Essè Ifèbi Hervé; Kuznetsova, Anastasia; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (10)
Videholm, Samuel; Kostenniemi, Urban; Lind, Torbjörn; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (5)
Videholm, Samuel; Wallby, Thomas; Silfverdal, Sven-Arne
Molecular Autism, BioMed Central 2020, Vol. 11
Egorova, Olga; Myte, Robin; Schneede, Jørn; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2020, Vol. 109, (9) : 1733-1744
Hjern, Anders; Lindblom, Kristin; Reuter, Antonia; et al.
The Pediatric Infectious Disease Journal, Wolters Kluwer 2020, Vol. 40, (1) : 26-31
Johansson Kostenniemi, Urban; Bazan, Aleksander; Karlsson, Linda; et al.
Neurocritical Care, Springer 2020, Vol. 32, (2) : 586-595
Johansson Kostenniemi, Urban; Karlsson, Linda; Silfverdal, Sven-Arne; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2020, Vol. 109, (9) : 1717-1732
Reuter, Antonia; Silfverdal, Sven-Arne; Lindblom, Kristin; et al.
Obesity Science & Practice, John Wiley & Sons 2020, Vol. 6 : 516-523
Thorén, Annelie; Janson, Annika; Englund, Erling; et al.
BMC Pediatrics, Springer Nature 2020, Vol. 20, (1)
Vaezghasemi, Masoud; Eurenius, Eva; Ivarsson, Anneli; et al.
American Journal of Clinical Nutrition, Oxford University Press 2020, Vol. 111, (4) : 779-786
Öhlund, Inger; Lind, Torbjörn; Hernell, Olle; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2019, Vol. 108, (6) : 1087-1095
Eurenius, Eva; Richter Sundberg, Linda; Vaezghasemi, Masoud; et al.
Acta Paediatrica, Vol. 108, (10) : 1871-1878
Johansson Kostenniemi, Urban; David, Norman; Sellin, Mats; et al.
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2019, Vol. 29, (Suppl 4) : 367-368
Vaezghasemi, Masoud; Eurenius, Eva; Richter Sundberg, Linda; et al.
Archives of Disease in Childhood, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 104, (1) : 58-63
Videholm, Samuel; Silfverdal, Sven-Arne; Reniers, Georges
Nutrients, MDPI 2018, Vol. 10, (9)
Gustafsson, Anna; Granström, Elisabeth; Stecksén-Blicks, Christina; et al.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 97, (3) : 349-356
Gustafsson, Anna M.; Fransson, Emma; Dubicke, Aurelija; et al.
Acta Paediatrica, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 107, (9) : 1601-1609
Johansson Kostenniemi, Urban; Palm, Jessica; Silfverdal, Sven Arne
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Lippincott Williams & Wilkins 2018, Vol. 67, (3) : 388-394
Åkeson, Pia Karlsland; Åkesson, Kristina E; Lind, Torbjörn; et al.
Food and Nutrition Sciences, Scientific Research Publishing 2017, (8) : 99-109
Hasslöf, Pamela; Karlsson Videhult, Frida; Silfverdal, Sven Arne; et al.
Vaccine, ELSEVIER SCI LTD 2017, Vol. 35, (35B) : 4603-4611
Prymula, Roman; Szenborn, Leszek; Silfverdal, Sven-Arne; et al.
Expert Review of Vaccines, Taylor & Francis 2017, Vol. 16, (2) : 109-121
Silfverdal, Sven Arne; Coremans, Vanessa; Francois, Nancy; et al.
European Journal of Public Health, OXFORD UNIV PRESS 2017, Vol. 27, (Suppl_3) : 173-174
Vaezghasemi, Masoud; Sundberg, Linda; Ivarsson, Anneli; et al.
The Pediatric Infectious Disease Journal, Vol. 36, (1) : 87-93
Vesikari, Timo; Silfverdal, Sven-Arne; Jordanov, Emilia; et al.
American Journal of Clinical Nutrition, American Society for Nutrition 2017, Vol. 106, (1) : 105-112
Öhlund, Inger; Lind, Torbjörn; Hernell, Olle; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Lippincott Williams & Wilkins 2016, Vol. 62, (4) : 643-649
Karlsland Åkeson, Pia; Lind, Torbjörn; Hernell, Olle; et al.
Vaccine, Vol. 34, (33) : 3810-3816
Silfverdal, Sven-Arne; Icardi, Giancarlo; Vesikari, Timo; et al.
Expert Review of Vaccines, Vol. 15, (5) : 641-658
Vetter, Volker; Baxter, Roger; Denizer, Gülhan; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem