"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Den orala mikrofloran vid hälsa och sjukdom – en sidostudie till den longitudinella NorthPop studien

Forskningsprojekt NorthPop-projektet är en populationsbaserad longitudinell studie i Västerbotten, som syftar till att undersöka tidiga händelser/exponeringseffekter på kognitiv utveckling och hälsa hos barn från födsel till skolåldern. I en sido-studie till NorthPop studeras den orala hälsan hos barnen och deras föräldrar i förhållande till de allmänna NorthPop-resultaten.

På senare tid har intresset för den gastrointestinala (GI) mikroflorans roll för hälsa och sjukdom ökat, och studier visar att tarmmikrofloran kan påverka metabola och immunologiska händelser genom cellsignalering eller överföring av bakterier eller deras metaboliter till cirkulationen. Det finns även studier som indikerar att den orala mikrofloran, som spelar en central roll för karies (den vanligaste sjukdomen vi ser i munhålan hos barn), kan ha en roll i utvecklingen av immunsvar och metabolt status med effekter på vår fysiologi bortom de lokala orala effekterna.

Projektansvarig

Pernilla Lif Holgerson
Universitetslektor, specialistutbildad tandläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 62 11

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2016-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för odontologi

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Klinisk medicin, Odontologi

Projektbeskrivning

För utförlig beskrivning se Northpop forskningsprojekt.

Senast uppdaterad: 2019-11-26