"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Wasif Raza

Jag  forskar på miljöfarornas inverkan på hälsan. Jag tittar även på hur luftföroreningar påverkar demens.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 4tr, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Min forskning handlar om effekter av miljöfarornas inverkan på hälsan. Jag ska också titta på hur luftföroreningar påverkar demens. Jag har även fokuserat på hälsoeffekter av fysisk aktivitet och luftföroreningar samt dess interaktion.
Övergripande syftet är att skatta sambandet mellan luftföroreningar och risk för hjärtkärlsjukdom samt prognos vid sjukdom och att skatta eventuell interaktion med fysisk aktivitet så som aktiv transport.
I projektet ingår två litteraturöversikter och jag är också inblandad i två kohortstudier.

Vilken frågeställning tycker du är vetenskapligt mest spännande?

Att fysisk aktivitet generellt är bättre för hälsan än inaktivitet är väl belagt, men huruvida effekterna blir annorlunda av fysisk ansträngning (t.ex. cykling och joggning) i förorenad luft har inte studerats lika väl. Det är viktigt att förstå hur miljön kan påverka sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärt-kärlsjukdom eftersom andelen befolkning som bor i städer ökar och några av dessa områden fortsätter att uppleva nivåer som överstiger rekommendationer från WHO.

Hur tror du resultaten kommer att kunna användas i samhället?

Ökad förståelse för samspelet mellan fysisk aktivitet och luftföroreningar beträffande effekter på folkhälsan, t ex att fysisk aktivitet skyddar mot hjärt-kärlsjukdom, och att det krävs olika strategier för att främja fysisk aktivitet - som i sin tur också kan minska luftföroreningarna.

BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (4)
Raza, Wasif; Krachler, Benno; Forsberg, Bertil; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (5) : 1-11
Raza, Wasif; Krachler, Benno; Forsberg, Bertil; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society 2021, Vol. 7, (1)
Russell, Melissa Anne; Dharmage, Shyamali; Fuertes, Elaine; et al.
Journal of Transport and Health, Elsevier 2020, Vol. 18
Raza, Wasif; Krachler, Benno; Forsberg, Bertil; et al.
Journal of Transport Geography, Elsevier 2020, (86)
Strömgren, Magnus; Schantz, Peter; Sommar, Johan; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2019, Vol. 146 : 116-123
Carsin, Anne-Elie; Fuertes, Elaine; Schaffner, Emmanuel; et al.
Thorax, BMJ Publishing Group Ltd 2018, Vol. 73, (4) : 376-384
Fuertes, Elaine; Carsin, Anne-Elie; Antó, Josep M.; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis 2018, Vol. 11, (1)
Raza, Wasif; Forsberg, Bertil; Johansson, Christer; et al.
Journal of Asthma, Abingdon: Taylor & Francis 2017, Vol. 54, (9) : 938-945
Russell, Melissa A.; Janson, Christer; Gomez Real, Francisco; et al.
Respirology (Carlton South. Print), Vol. 20 : 53-53
Russell, M.; Janson, C.; Real, F.; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2023 till 31 december 2025