"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Yuri Schwartz

Jag forskar om hur Polycomb och Trithorax medierar genreglering. Utifrån vad vi nu vet är detta det viktigaste epigenetiska regleringssystem som finns i alla flercelliga organismer.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Yuri Schwartz
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Att vår arvsmassa bestämmer vilka vi är har varit en sanning under en lång tid. Men trots att alla celler i vår kropp innehåller samma information, samma genom, har de väldigt olika funktioner. Skillnaden mellan olika celler är inte den genetiska informationen i sig utan hur informationen används, något som styrs av cellens epigenom. Att celler kan ha olika epigenom är en förutsättning för alla multicellulära organismer och när en cell eller en vävnad förändras och går från att vara frisk till att vara sjuk ändras epigenomet. Forskningområdet som studerar hur vår arvsmassa används kallas epigenetik och handlar om hur en cell kan känna vilken del av arvsmassan, vilka gener, som ska användas och hur den informationen sedan förs vidare, när den cellen delar sig. Detta minne krävs för att celler ska ”komma ihåg” vilken vävnad de tillhör och kallas epigenetiskt minne på grund av att det ärvs oberoende av DNA-sekvensen.

Forskningen i vår grupp fokuserar på studier av Polycomb och Trithorax medierad genreglering. Utifrån vad vi nu vet är detta det viktigaste epigenetiska regleringssystem som finns i alla flercelliga organismer. Polycomb ansvarar för att hundratals viktiga utvecklingsgener hålls avstängda och kontrollerar därigenom celldifferentiering och vävnads-homeostas. Trithorax begränsar Polycomb för att försäkrar att det inte av misstag blockerar gener i celler där de måste användas. Epigenetisk genrepression med Polycombproteiner involverar metylering av histoner. Denna kovalenta modifiering tjänar som ett molekylärt märke som försäkrar att båda kopiorna av en målgen fortsätter att undertryckas efter DNA-replikation. Trithoraxproteiner metylerar också histoner. Men denna metylering är inte nödvändig för att stoppa Polycomb, vilket antyder andra, oupptäckta icke-histonsubstrat. Hur underlättar histonmetylering Polycomb-repression? Vilka substrat metylerar Trithoraxproteiner för att motverka det? Att hantera dessa utmanande frågor är huvudsyftet.

Vi utför våra experiment i bananflugor, Drosophila melanogaster, och odlade humana celler. I det här syftet kommer vi att använda en kombination av genetiska och biokemiska tekniker och avancerad numerisk modellering, där vår grupp har erkänd expertis.

En fortsatt framgångsrik utveckling av terapier som till exempel individualiserad medicin och stamcellsterapier beror till stor del på vår förståelse av genexpressions-program och på vår förmåga att modifiera dessa program på ett sätt som är stabilt under flera cellgenerationer. Vårt mål är att främja utvecklingen av dessa terapier genom att kartlägga de grundläggande mekanismerna i det epigenetiska minnet.

Science Advances, American Association for the Advancement of Science (AAAS) 2024, Vol. 10, (15)
Lizana, Ludvig; Schwartz, Yuri B.
Nucleic Acids Research, Oxford University Press 2023, Vol. 51, (21) : 11613-11633
Barrasa, Juan I.; Kahn, Tatyana G.; Lundkvist, Moa J.; et al.
Science Advances, Vol. 9, (5)
Kahn, Tatyana G.; Savitsky, Mikhail; Kuong, Chikuan; et al.
Life Science Alliance, NLM (Medline) 2023, Vol. 6, (8)
Lindehell, Henrik; Schwartz, Yuri B.; Larsson, Jan
Journal of Biological Chemistry, Elsevier 2023, Vol. 299, (9)
Lizana, Ludvig; Nahali, Negar; Schwartz, Yuri B.
Science Advances, American Association for the Advancement of Science (AAAS) 2023, Vol. 9, (51)
Lundkvist, Moa J.; Lizana, Ludvig; Schwartz, Yuri B.
Science Advances, NLM (Medline) 2022, Vol. 8, (36)
Kang, Hyuckjoon; Cabrera, Janel R.; Zee, Barry M.; et al.
Science Advances, American Association for the Advancement of Science 2021, Vol. 7, (40)
Lindehell, Henrik; Glotov, Alexander; Dorafshan, Eshagh; et al.
Science Advances, American Association for the Advancement of Science 2020, Vol. 6, (7)
Skryabin, Boris, V; Kummerfeld, Delf-Magnus; Gubar, Leonid; et al.
G3: Genes, Genomes, Genetics, The Genetics Society of America 2019, Vol. 9, (11) : 3801-3812
Dorafshan, Eshagh; Kahn, Tatyana G.; Glotov, Alexander; et al.
EMBO Reports, WILEY 2019, Vol. 20, (4)
Dorafshan, Eshagh; Kahn, Tatyana G.; Glotov, Alexander; et al.
Journal of Biological Chemistry, American Society for Biochemistry and Molecular Biology 2018, Vol. 293, (37) : 14342-14358
Cameron, Sarina R.; Nandi, Soumyadeep; Kahn, Tatyana G.; et al.
Nucleus, Taylor & Francis Group 2017, Vol. 8, (5) : 496-505
Dorafshan, Eshagh; Kahn, Tatyana G.; Schwartz, Yuri B.
Polycomb group proteins, Academic Press 2017 : 111-129
Schwartz, Yuri B.
Genetics, GENETICS SOCIETY AMERICA 2017, Vol. 205, (1) : 5-24
Schwartz, Yuri B.; Cavalli, Giacomo
Nucleic Acids Research, Vol. 44, (21) : 10132-10149
Kahn, Tatyana G.; Dorafshan, Eshagh; Schultheis, Dorothea; et al.
Genetics, Vol. 202, (2) : 601-+
Savitsky, Mikhail; Kim, Maria; Kravchuk, Oksana; et al.
Genome Research, Vol. 25, (8) : 1170-1181
Lee, Hun-Goo; Kahn, Tatyana G.; Simcox, Amanda; et al.
Nature, Vol. 512, (7515) : 449-U507
Ho, Joshua W. K.; June, Youngsook L.; Liu, Tao; et al.
PLOS Genetics, PLOS 2014, Vol. 10, (7) : e1004495-
Kahn, Tatyana G.; Stenberg, Per; Pirrotta, Vincenzo; et al.
Cell Reports, Cell Press 2014, Vol. 8, (2) : 321-325
Schwartz, Yuri B.; Pirrotta, Vincenzo
Nature reviews genetics, Nature Publishing Group 2013, Vol. 14, (12) : 853-864
Schwartz, Yuri B.; Pirrotta, Vincenzo
PLoS Genetics, San Francisco: Public Library of Science 2012, Vol. 8, (4) : e1002646-
Alekeyenko, Artyom A.; Ho, Joshua W. K.; Peng, Shouyong; et al.
Mechanisms of Development, Elsevier Ireland Ltd. 2012, Vol. 128, (11-12) : 536-547
Park, Sung Yeon; Schwartz, Yuri B; Kahn, Tatyana G; et al.
PLOS Genetics, Public Library of Science, PLOS 2012, Vol. 8, (9) : e1002954-
Riddle, Nicole C; Jung, Youngsook L; Gu, Tingting; et al.
Genome Research, Vol. 22 : 2188-2198
Schwartz, Yuri B; Linder-Basso, Daniela; Kharchenko, Peter V; et al.
Nature Structural & Molecular Biology, Vol. 18, (1) : 91-93
Egelhofer, Thea A; Minoda, Aki; Klugman, Sarit; et al.
Nature, Vol. 471, (7339) : 480-485
Kharchenko, Peter V; Alekseyenko, Artyom A; Schwartz, Yuri B; et al.
Genome Research, Vol. 21, (2) : 147-163
Riddle, Nicole C; Minoda, Aki; Kharchenko, Peter V; et al.
Science (New York, N.Y.), Vol. 330, (6012) : 1787-1797
Roy, Sushmita; Ernst, Jason; Kharchenko, Peter V; et al.
PLoS Genetics, Public Library of Science 2010, Vol. 6, (1) : e1000805-
Schwartz, Yuri B.; Kahn, Tatyana G.; Stenberg, Per; et al.
Chromosome Research, Vol. 17, (6) : 745-754
Berkaeva, Maria; Demakov, Sergei; Schwartz, Yuri B; et al.
PloS one, Vol. 4, (7) : e6202-
Schaaf, Cheri A; Misulovin, Ziva; Sahota, Gurmukh; et al.
Journal of molecular cell biology, Vol. 1, (1) : 11-12
Schwartz, Yuri B; Pirrotta, Vincenzo
Chromosoma, Vol. 117, (1) : 89-102
Misulovin, Ziva; Schwartz, Yuri B; Li, Xiao-Yong; et al.
Current Opinion in Cell Biology, Vol. 20, (3) : 266-273
Schwartz, Yuri B; Pirrotta, Vincenzo
Nature reviews genetics, Vol. 8, (1) : 9-22
Schwartz, Yuri B; Pirrotta, Vincenzo
Journal of Biological Chemistry, Vol. 281, (39) : 29064-29075
Kahn, Tatyana G; Schwartz, Yuri B; Dellino, Gaetano I; et al.
Nature Genetics, Vol. 38, (6) : 700-705
Schwartz, Yuri B; Kahn, Tatyana G; Nix, David A; et al.
Molecular and Cellular Biology, Vol. 25, (1) : 432-439
Schwartz, Yuri B; Kahn, Tatyana G; Pirrotta, Vincenzo
Molecular Cell, Vol. 13, (6) : 887-93
Dellino, Gaetano I; Schwartz, Yuri B; Farkas, Gabriella; et al.
Genetica, Vol. 122, (3) : 311-324
Demakov, Sergei; Gortchakov, Andrei; Schwartz, Yuri B; et al.
BMC Genetics, Vol. 5 : 15-
Schwartz, Yuri B; Boykova, Tatiana; Belyaeva, Elena S; et al.
Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology, Vol. 69 : 301-308
Schwartz, Yuri B; Kahn, Tatiana G; Dellino, G I; et al.
Molecular Genetics and Genomics, Vol. 265, (2) : 311-315
Schwartz, Yuri B; Demakov, S A; Zhimulev, I F
Journal of Cellular Biochemistry, Vol. 72, (3) : 368-372
Schwartz, Yuri B; Ioudinkova, E S; Demakov, S A; et al.
Dorafshan, Eshagh; Kahn, Tatyana G.; Glotov, Alexander; et al.
Dorafshan, Eshagh; Kahn, Tatyana G.; Glotov, Alexander; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Yuri Schwartz lab