"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-02-08

Artificiell intelligens med människan i centrum

REPORTAGE Sverige storsatsar på artificiell intelligens. Vid Umeå universitet är forskningen delvis inriktad på etik och samhällsfrågor. I spetsen går Virginia Dignum, en internationellt välkänd forskare och en av de experter som ska ta fram riktlinjer och rekommendationer för Europas AI-strategi.

Röststyrning i mobiltelefonen, sökmotorer på internet, stödsystem för vårdpersonal och fordon som får allt mer av självkörande teknik är några exempel på tillämpningar där AI redan är synligt. Men utvecklingen till ett samhälle där artificiell intelligens genomsyrar arbete, utbildning och människors liv är ännu bara i sin linda. Ett av de större initiativen för att stimulera grundforskning, utbildning och rekrytering av nya forskare på området är Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program — förkortat WASP — som också är Sveriges enskilt största forskningsprogram genom tiderna.

— Det ligger en stor potential i att kombinera forskning om AI och forskning kring autonoma system. Båda områdena kommer att påverka samhället i framtiden, säger Virginia Dignum, nybliven professor vid Umeå universitet.

Ett samtal med Virginia Dignum om AI

Textad på engelska (klicka på "CC" i spelaren för att välja textning.)

Hon är en av de första som rekryterats till Umeå inom forskningsprogrammet, inom vilket hon leder forskargruppen Social and Ethical Artificial Intelligence.

— Min position vid Umeå universitet gör det möjligt för mig att titta på samhälleliga, etiska och kulturella konsekvenser av AI. Jag kommer bland annat att forska om metoder och verktyg för att säkerställa att AI-system formas så att de inte strider mot mänskliga värderingar och etiska principer, säger hon.

Det kan till exempel handla om att ta fram metoder som tar hänsyn till dessa aspekter i en design- och utvecklingsprocess, men även utveckla AI-baserade metoder som ser till att systemen beter sig som förväntat utifrån samhällets regelverk och normer.

3,5 miljarder kronor

är den totala budgeten för Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program.

— Det är viktigt att vi forskar mer multidisciplinärt, där humaniora och samhällsvetenskap kombineras med teknisk forskning. AI kan inte längre ses som enbart en teknisk eller datavetenskaplig disciplin. Den är per definition tvärvetenskaplig, förklarar Virginia Dignum.

Virginia Dignum är en välkänd internationell forskare inom artificiell intelligens, och hon deltar aktivt i flera internationella initiativ som rör politiska och strategiska riktlinjer för forskning och tillämpningar inom AI.

Hon är också en av 52 experter från akademin, det civila samhället och industrin som EU-kommissionen har utsett för att presentera riktlinjer och rekommendationer inom Europas AI-strategi.

— Det är ett omfattande arbete. Vi är alla experter, men inom olika områden. Det är en stor utmaning att komma fram till rekommendationer som kan antas av EU:s medlemsnationer och av EU-kommissionen själv, säger Virginia Dignum.

Rekommendationerna från expertgruppen kommer att ingå i Europeiska kommissionens nästa femårsplan och i EU:s kommande fleråriga finansiella ram, 2021–2027.

Fördjupar kunskapen om AI

Datavetaren Helena Lindgren koordinerar Umeå universitets strategiska arbete med de stora satsningar som görs inom AI-området i Sverige. Forskningen i Umeå är inriktad mot intelligenta system som ska kunna samarbeta med och vara till nytta för människor i olika sammanhang, vilket innefattar både etiska och tekniska aspekter som påverkar människors vardag och hela samhället.

— Vi behöver vara drivande i forskningen som utvecklar, utbildar och ökar kompetensen i AI i samhället, både vad gäller systemutveckling, att använda AI på ett klokt sätt och kring regelverk som hanterar hur AI får användas, säger hon.

Mer om Helena Lindgren

Foto: Mattias Pettersson

Text: Mikael Hansson
Illustration: Jenny Sjödin

Denna artikel publicerades i magasinet Tänk nr 1 2019.